TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

24 MART 2008 PAZARTESİ
Kayıt / Regıstratıon
Mta Genel Müdürlüğü
Açılış Konuşmaları / Openıng Ceremony
Sadrettin Alpan Salonu
11:30 / 12:30
Marmara Bölgesi Ve Istanbul Yöresinin Morfotektonik Gelişimi (Açılış Konuşması)
YÜCEL YILMAZ
12:30 / 12:45
Altın Çekiç Odül Toreni

13:30 / 14:30
Permiyen'in Katili Kimdi?
CELAL ŞENGÖR
Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Oturumu I - Engineering Geology And Geotechnics Session I
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Erdoğan Yüzer

15:50 / 16:10
Kaya Malzemesinin Dayanımının Belirlenmesinde Nokta Yükü Dayanım Indeksinin Sınırlamaları Ve Yeni Bir Yaklaşım (The Limitations Of Point Load Index For Predicting Of Strength Of Rock Material And A New Approach)
Harun SÖNMEZ, Burkan OSMAN
Harun Sonmez haruns@hacettepe.edu.tr
Burkan Osman
Hidrojeoloji Oturumu / Hydrogeology Session
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Celal Serdar Bayarı serdar@hacettepe.edu.tr

15:50 / 16:10
Cumaovası Havzası (Izmir) Yeraltısularının Hidrojeolojik Ve Izotopik Ozelliklerinin Değerlendirilmesi Assessment Of Hydrogeological And Isotopic Features Of Groundwater In Cumaovasi Plain (Izmir)
Nesrin BARIŞ, Celalettin ŞİMŞEK, Burhan ERDOĞAN
Nesrin Barış nesrin.baris@gmail.com Celalettin Şimşek celalettin@deu.edu.tr Burhan Erdoğan burhan.erdogan@deu.edu.tr
Jeotermal Enerji Oturumu / Geothermal Energy Session
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Şakir Şimşek simsekhacettepe@gmail.com

15:50 / 16:10
Ege’nin En Sıcak Noktası: Allionai (Bergama-Izmir) (The Hottest Point Of Aegean: Allionai (Bergama-Izmir))
Mehmet ŞENER
Mehmet Şener mehmet2sener@yahoo.com
Uzaktan Algılama-Cbs Oturumu / Remote Sensing-Gıs Session
Uzaktan Algılama Toplantı Salonu

Oturum Başkanı: Gulam Muhammet Vedat Toprak toprak@metu.edu.tr

15:50 / 16:10
Aster Ve Modıs Görüntüleri Ile Buharlaşma Ve Terleme Hesaplanması,afşin Hurman Çay Orneği.(Evapotranspiration Calculations With Modıs And Aster Datas, Afşin-Hurman Stream Example)
Tolga ALKEVLİ
Tolga Alkevli talkevli@geodestek.com
Açılış Kokteyli / Icebreaker
Hotel Dedeman
25 MART 2008 SALI
Güncel Tektonik Ve Ankara'nın Depremselliği Oturumu I/active Tectonics And Seismicity Of Ankara Session I
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Yaşar Ergün Gokten gokten@eng.ankara.edu.tr

09:30 / 10.30
Çağrılı Konuşma-Invıted Speaker : Earthquake Clustering Along Major Continental Faults: The Influence Of Strain Pattern And Geometrical Complexities On Rupture Propagation
Mustapha MEGHRAOUI
10:30 / 11:00
Ankara Bölgesi’nin Depremselliği Çerçevesinde 31 Temmuz 2005, 20 Aralık 2007 Ve 27 Aralık 2007 Afşar (Bala-Ankara) Depremleri Ne Anlama Gelir ? (What Do The 2005.07.31, 2007.12.20 And 2007.12.27 Afşar (Bala-Ankara) Earthquakes Mean In The Seism
Ali KOÇYİĞİT
Ali Koçyiğit
Jeokronoloji Ve Izotop Jeolojisi Oturumu / Geochronology And Isotope Geology Session
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Nilgün Türkan Güleç nilgun@metu.edu.tr

13:30 / 14:30
Çağrılı Konuşma-Invıted Speaker : Boron Isotope Palaeoceanography – Reconstructing Surface Ocean Carbonate Chemistry
Martin R. PALMER
14:30 / 15:30
Çağrılı Konuşma-Invıted Speaker : The Application Of Terrestrial Cosmogenic Nuclides To Quaternary Events
Christian SCHLÜCHTER, Susan IVY-OCHS, Jörg SCHAEFER, Naki AKÇAR
15:40 / 16.00
Türkiye’de Kuvaterner Paleobuzullarının Kozmojenik Yaş Tayini Ve Paleoiklimsel Değerlendirmeleri
Naki AKÇAR, Conradin ZAHNO, Vural YAVUZ, Susan IVY-OCHS, Peter KUBIK,Marcus CHRISTL, Christian SCHLÜCHTER
Naki Akçar
Conradin Zahno
Vural Yavuz
Susan Ivy-Ochs
Peter Kubık
Marcus Chrıstl
Christian Schlüchter
16:00 / 16:20
Baskil Granitoyidi’nin K-Ar Soğuma Yaşı, Tüm Kayaç Ve Pb-Sr Izotop Jeokimyası (K-Ar Cooling Age, Whole-Rock And Pb-Sr Isotope Geochemistry Of The Baskil Granitoid)
Ayten ÖNAL
Ayten Oztüfekçi aytenoztufekci@gmail.com
Maden Yatakları Oturumu / Ore Deposits Session
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Ahmet Sağıroğlu a.sagiroglu@gmail.com

09:30 / 09:50
Hasançelebi Doba Cevherleşmesinin Kökeni Ve Bölge Magmatizmasıyla Ilişkisinin Sıvı Kapanımı, Nd-Sr Izotopları Ve U-Pb, Ar-Ar Yaş Açısından Değerlendirilmesi (Genesis Of Hasançelebi Iocg Deposit And Relationships Between Magmatism In Terms Of Fluid In
İlkay KUŞCU, Erkan YILMAZER, Nilgün GULEÇ, Gülay Sezerer KURU, Gonca GENÇALİOĞLU
I. Kuşçu
Erkan Yılmazer
Nilgün Türkan Güleç nilgun@metu.edu.tr Gülay Sezerer Kuru gulaysezererkuru@gmail.com
Gonca Gençalioğlu Kuşçu
Maden Yatakları Oturumu / Ore Deposits Session
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Taner Ünlü tunlu@eng.ankara.edu.tr

11:10 / 11:30
Doğal Sfaleritlerin Katodolüminesans (Cl), Lazer_Ablasyon-Kütle Spektrometrisi (La-Icp-Ms) Ve Elektron Prob Mikroanalizleri (Epma) Cathodoluminescence (Cl), La-Icp-Ms And Epma Analyses Of Natural Sphalerites
Emin ÇİFTÇİ, Musa KARAKUŞ, Richard D. HAGNI, A. KOENING
Emin Çiftçi
Musa Karakuş
Richard D. Hagnı
A. Koenıng
Güncel Tektonik Ve Ankara'nın Depremselliği Iı/active Tectonics And Seismicity Of Ankara Session Iı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı:
Serdar Akyüz

15:50 / 16:10
Ankara’nın Batısındaki Plio-Kuvaterner Sedimanlara Ait Zemin Koşullarının, Sismik Ve Jeoteknik Saha Karakterizasyonu Çalışmalarına Bağlı Olarak Değerlendirilmesi (Evaluation Of Site Conditions For Plio-Quaternary Sediments Situated Towards The
M. K. KOÇKAR, H. AKGÜN
M.k. Koçkar
H. Akgün
15:50 / 16:10
Ankara’nın Batısındaki Plio-Kuvaterner Zeminlerin Yer Etkilerinin Mikrotremör Çalışmalarına Bağlı Olarak Değerlendirilmesi
M. K. KOÇKAR, H. AKGÜN
M.k. Koçkar
H. Akgün
16:10 / 16:30
Seyfe Fay Zonu'nun (Kırşehir) Neotektoniği Ve Depremselliği (Neotectonic And Seismicity Of Seyfe Fault Zone (Kırşehir))
Uğur TEMİZ ve Y. Ergun GÖKTEN
Uğur Temiz ugur.temiz@bozok.edu.tr Yaşar Ergün Gokten gokten@eng.ankara.edu.tr
Kültürel Jeoloji Oturumu / Cultural Geology Session
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr

09:30 / 09:50
Bir Gelişmişlik Göstergesi Olarak Koruma Alanları Ve Jeolojik Miras Ulusal Envanteri Protokolü’nün Onemi Üzerine Görüşler (The Areas Under Protection As A Development Indicator And Views On The Significance Of The Protocol Of National Geologic
M.GÜRLER, Y.Z.COŞAR, M.K.YALINKILÇ, E.TİMUR, F.OCAKOĞLU, G.GÜRLER, U.K.TEKİN,E.KURU, S.ARDA, N.S.ÖZTAN, E.ÖNDOĞAN
M. Gürler
Yusuf Ziya Coşar ziya@mta.gov.tr
M.k. Yalınkılıç
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com
G. Gürler
U.k. Tekin
E. Kuru
Sadık Serhat Arda serhat.arda@gmail.com Nihat Serkan Oztan nsoztan@gmail.com Erkan Ozdoğan armagedon.1977@gmail.com
Endüstriyel Hammaddeler Oturumu I/ındustrial Minerals Session I
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Hasan Bayhan hbayhan@hacettepe.edu.tr

15:30 / 15:50
Akkaya (Ulaş-Sivas) Sölestin Yatağının Jeolojik Ve Jeokimyasal Ozellikleri (Geologic And Geochemical Features Of Akkaya Celestine Mine (Ulas-Sivas))
Çiğdem ŞAHİN, Ali UÇURUM
Çiğdem Şahin
Ali Uçurum aliucurum@cumhuriyet.edu.tr
26 MART 2008 ÇARŞAMBA
Kıyı Deniz Jeolojisi Oturumu I / Marine Geology Session I
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr

09:30 / 10:30
Çağrılı Konuşma-Invıted Speaker : Hazar, Karadeniz Ve Marmara Denizlerinin Son Buzul Maksimum Döneminden Beri Evrimi (Evolution Of The Caspian, Black And Marmara Seas Since The Last Glacial Maximum)
William B.F. RYAN
10:30 / 10:50
Son 20 Bin Yılda Akdeniz-Marmara-Karadeniz Bağlantıları:global Iklim Değişimi Ve Bölgesel Tektonizma Kapsamında Paleoçevresel Koşulların Aydınlatılası (Mediterranean –marmara –black Seas Connectionsduring The Last 20 Ka: Palaeoenvironment
Speranta-Maria POPESCU, Gonzalo JIMENEZ-MORENO, Oliver BAZELY, Simona,BOROI, Philippe SORREL, Florent DALESME, Gwenaël JOUANNIC,Martin J. HEAD ,Stefan KLOTZ, Liviu GIOSAN, Gilles LERICOLLAIS, Namik ÇAĞATAY, Jean-Pierre SUC
Speranta-Marıa Popescu
Gonzalo Jımenez-Moreno
Oliver Bazely
Simona Boroı
Philippe Sorrel
Florent Dalesme
Gwenaël Jouannıc
Martin J. Head
Stefan Klotz
Liviu Gıosan
Gilles Lerıcollaıs
Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
Jean-Pıerre Suc
Mineraloji-Petrografi Oturumu I / Mineralogy-Petrography Session I
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Aral Okay okay@itu.edu.tr

13:30 / 14:30
Çağrılı Konuşma-Invıted Speaker : The Incredible Benefits Of Adopting A Genetic Classification Of Granites And Rhyolites
Robert F. MARTİN
14:40 / 15.00
Batı Anadolu’da Yüzeyleyen Menderes Masifi Ve Kikladik Kompleks’e Ait Birimlerin Litostratigrafi, Metamorfizma Ve Tektonik Evrim Açısından Tanımlanması (Desc Ription Of The Menderes Massif And Cycladic Complex In Western Anatolia In Terms
Osman CANDAN, Roland OBERHÄNSLI , Mete ÇETİNKAPLAN and Gaëtan RIMMELÉ
Osman Candan osman.candan@deu.edu.tr
Roland Oberhänslı
Mete Çetinkaplan mete.cetinkaplan@deu.edu.tr
Gaëtan Rımmelé
Mineraloji-Petrografi Oturumu Iı / Mineralogy-Petrography Session Iı
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Yavuz Erkan

16:10 / 16:30
Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağında Yeralan Ispendere (Malatya) Ofiyoliti’nin Tektonik Ortamı Ve Onemi Tectonic Setting And Significance Of Ispendere (Malatya) Ophiolite Within The Se Anatolian Orogenic Belt
Osman PARLAK, Tamer RIZAOĞLU, Utku BAĞCI, Ayten ÖNAL, Sevcan KÜRÜM
Osman Parlak parlak1966@gmail.com Tamer Rızaoğlu tamer@ksu.edu.tr Utku Bağcı bagciutku@gmail.com Ayten Oztüfekçi aytenoztufekci@gmail.com
Sevcan Kürüm
Yapısal Jeoloji-Tektonik Oturumu I / Structural Geology-Tectonics Session I
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com

11:10 / 11:30
Oligosen Yaşında Sünek Bir Makaslama Zonu: Uludağ Masifi : An Oligocene Ductile Strike-Slip Shear Zone( Uludağ Massif: )
A.I OKAY, M. SATIR, M. ZATTIN, W. CAVAZZA, G. TOPUZ
Aral Okay okay@itu.edu.tr Muharrem Satır satir@uni-tuebingen.de
M. Zattın
W. Cavazza
G. Topuz
Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Oturumu Iı/engineering Geology And Geotechnics Session Iı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Aziz Ertunç aertunc@cu.edu.tr

13:30 / 13:50
Iki Farklı Yöntemin Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Kesitirimde Kullanılması:doğrusal Olmayan Çok Değişkenli Regresyon Ve Bulanık Algoritma (Use Of Two Different Methods For Prediction Of Uniaxial Compressive Strength: Nonlinear Multivariable Regres
Candan GÖKÇEOĞLU, Harun SÖNMEZ, Kıvanç ZORLU
Candan Gokçeoğlu cgokce@hacettepe.edu.tr Harun Sonmez haruns@hacettepe.edu.tr Kıvanç Zorlu Aras kivancgeo@mersin.edu.tr
Yapısal Jeoloji-Tektonik Oturumu Iı / Structural Geology-Tectonics Session Iı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr

15:30 / 15:50
Yitim Zonu Melanjının Gelişimi: Izmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağındaki Ankara Melanjında Jeolojik Ve Tektonik Bulgular (Evolution Of Subduction-Accretion Melange: New Geologic And Structural Observationsfrom The Ankara Melange In The Izmir-Ankara-Er
Ender SARIFAKIOĞLU, Yıldırım DİLEK, Sedat DURAN, Esra ESİRTGEN,Serdal ALEMDAR, Mustafa SEVİN
Ender Sarıfakıoğlu enders@karaten.etu.tr Dilek Yıldırım Sedat Duran jeoset@hotmail.com Tolga Esirtgen tolgaesirtgen@yahoo.com
Serdal Alemdar
Mustafa Sevin mstfsevin@gmail.com
Enerji Hammddeleri Ve Petrol Jeolojisi Oturumu/energy Resources And Petroleum Geology
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Güner Ünalan unalanguner@yahoo.com

11:30 / 11:50
Bir Enerji Havzası: Trakya Bölgesi (An Energy Basın: Thrace Regıon)
İlker ŞENGÜLER, Atilla SAKA, Şafak AYDIN, Serkan KARACA, Cuma DAĞ, Tamer TANSAK, Ejder YAPICI, Kadir NALKIRAN ve Ferah KUVEL
Ilker Şengüler ilkersenguler@gmail.com Atilla Saka atillasaka23@gmail.com Şafak Aydın Serkan Karaca serkancankaraca@gmail.com
Cuma Dağ
Tamer Tansak
Ejder Yapıcı ejderyapici@yahoo.com Kadir Nalkıran radyolaria@hotmail.com Emine Ferah Kuvel Manav
Kıyı Deniz Jeolojisi Oturumu Iı / Marine Geology Session Iı
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr

14:30 / 14:50
Marmara Denizi: Ostrakod Faunasına Göre, Orta-Geç Miyosen’den Günümüze,tetis-Paratetis Ilişki Ve Bağlantılarının Izlendiği Alan(Sea Of Marmara: An Area For Observing Tethys-Paratethys Relations And Connections From The Mid-Late Miocene To Re
Cemal TUNOĞLU, İbrahim Kadri ERTEKİN
Cemal Tunoğlu tunay@hacettepe.edu.tr Ibrahim Kadri Ertekin
Tıbbi Jeoloji Oturumu / Medical Geology Session
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Güner Goymen

15:40 / 16:20
Simulation Of Chlorine Concentrations In Mosul University's Distribution Network Using (Epanet) Program With Integration Of Gıs
Mohammed Salim SHIHAB, Abd-allah Ismael IBRAHEEM, Sabah Hussein ALI
Mohammed Salim Shıhab
Abd-Allah Ismael Ibraheem
Sabah Hussein Alı
16:00 / 16:20
Şabazitik Ve Fillipsitik Tüflerin (Afyon- Sandıklı) Mineralojik, Petrografik Ve Iyon Değiştirme Ozelliklerinin Icelenmesi Ve Bunların Canlı Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi (Investigation Of Mineralogic, Petrograhic And Ion Exchange Capacity
Yahya ÖZPINAR
Yahya Ozpınar yozpinar@pamukkale.edu.tr
Geleneksel Jeoloji Gecesi / Tradıtıonal Geology Nıght
Hotel Dedeman
27 MART 2008 PERŞEMBE
Marmara Oturumu/marmara Sea Session
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr

09:30 / 10:00
Marmara Denizi'nin Genç Tektoniği Ve Paleocoğrafyası/recent Tectonics And Paleogeography
AM.M CELAL ŞENGÖR
A. M. Celal Şengor
10:20 / 10:40
Marmara Denizinde Kuzey Anadolu Fay Zonundaki Soğuk Akışkan Çıkışlarında Insanlı Denizaltı Ile Yapılan Gözlemler
P.Hennry,S.Dupre, D.Volker, T.Zitter, X.Le Pichon,M. Tryon,N. Çağatay and the Marnaut Scientific Party
P. Henry
T.a.c Zıtter
X. Le Pıchon
A.m. Celal Şengor
Naci Gorür gorurn@gmail.com Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
B. Mercier De Lepınary
Marnaut Scientific
Marmara Oturumu/marmara Sea Session
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Naci Gorür gorurn@gmail.com

11:10 / 11:30
Aktif Marmara Fayı Boyunca Izlenen Siyah Sülfidi Zonların Kökeni, Tektonik Ve Palosismolojik Açıdan Onemi/origin Of The Black Sulphide Patches Along The Main Marmara Fault And Their Tectonic And Paleoseismological Implications
Namık Çağatay,Ümmühan Sancar,Pierre Henry,Luca Gasperini,Mike Tryon,Deniz Dilekçe
Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
Ümmühan Sancar
Naci Gorür gorurn@gmail.com
P. Henry
Luca Gasperını
M. Tryon
Deniz Dikçe denizdikce@gmail.com
Magmatizma Oturumu / Magmatism Session
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Şengül Can Genç scangenc@itu.edu.tr

13:30 / 13:50
Çağrılı Konuşma-Invıted Speaker :

13:50 / 14:10
Genç Ve Aktif Volkanlarla Birlikte Görülen Jeotermal Sahaların Jeokimya Ozellikleri
Surendra Pal Verma
14:20 / 14:40
Üçtepeler Volkanının (Ceyhan-Adana) Jeokimyasal Evrimi (Geochemical Evolution Of The Üçtepeler Volcano, Ceyhan-Adana, South Anatolia, Turkey)
Musa ALPASLAN, Robert FREİ, Mehmet Ali KURT, Abidin TEMEL
Musa Alpaslan malpaslan@mersin.edu.tr
Robert Freı
Mehmet Ali Kurt mehmetalikurt@gmail.com Abidin Temel atemel@hacettepe.edu.tr
Stratigrafi-Paleontoloji Oturumu I / Stratigraphy-Palaeontology Session I
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Demir Altıner

09:20 / 10:20
Çağrılı Konuşma-Invıted Speaker : Cretaceous Paleoceanography: Evidence From Planktonic Foraminiferal Taxonomy And Evolution
I Premoli SİLVA
10:30 / 10:50
Domuzdağ Napı Boyalıtepe Birimi’nin Üst Jura-Kretase Foraminifer Biyostratigrafisi (Orta Toroslar): Kondanse Istifin Gelişimi Ile Ilgili Görüşler (Upper Jurassic-Cretaceous Foraminiferal Biostratigraphy Of The Boyalıtepe Unit, Domuzdağ Nappe (C
Erkan EKMEKCİ, Demir ALTINER
Erkan Ekmekci erkanekmekci@gmail.com Demir Altıner
Stratigrafi - Paleontoloji Oturumu Iı / Stratigraphy-Palaeontology Session Iı
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Yavuz Okan yavuzokanjeo@gmail.com

16:10 / 16:30
Gökçeada Ve Marmaris Arasında Yer Alan Ege Körfezleri’nin (Batı Türkiye) Güncel Ostrakod Topluluğu (Recent Ostracoda Associations Along The Aegean Gulfs Between Gökçeada And Marmaris (West Of Turkey) )
Gönül ÇULHA , Cemal TUNOĞLU
Gonül Çulha
Cemal Tunoğlu tunay@hacettepe.edu.tr
Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Iıı / Engineering Geology And Geotechnics Iıı
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Mustafa Erdoğan erdoanmustafa96@gmail.com

13:30 / 13:50
Jeomorfolojik Koşulların Bir Parametre Haritası Olarak Heyelan Duyarlılık Değerlendirmelerine Uygulanması: Melen Boğazı (Düzce) Implementation Of Geomorphologic Conditions As A Parameter Map In Landslide Susceptibility Assessments: The Melen Gorge (
T. GÖRÜM, C. GÖKÇEOĞLU, H.A. NEFESLİOĞLU
T. Gorüm
H.a. Nefeslioğlu
13:50 / 14:10
Trabzon-Gümüşhane Karayolu Şevlerinde Gözlenen Kaya Düşme Tehlikesi: Bir On Değerlendirme (The Rockfall Hazard At The Slopes Of Trabzon-Gümüşhane Motorway: A Preliminary Assessment)
K. ZORLU, C. GÖKÇEOĞLU, H. SÖNMEZ, J. WASOWSKI, V. DELGAUDIO,M.C. TUNUSLUOĞLU, Ş. CERYAN, A. AKGÜN, G. DAĞDELENLER, M. GÜRLER,H. TAGA, N. CERYAN
Kıvanç Zorlu Aras kivancgeo@mersin.edu.tr Candan Gokçeoğlu cgokce@hacettepe.edu.tr Harun Sonmez haruns@hacettepe.edu.tr
J. Wasowskı
V. Delgaudıo
M.c. Tunusluoğlu
Maden Yataktakları - Endüstriyel Hammadde Oturumu
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Ibrahim Sonmez Sayılı sayili@eng.ankara.edu.tr

15:20 / 15:40
Yeniden Keşfedilen Bir Roma Altın Madeni; Bahçedere (Ayvacık-Çanakkale) Sahasına Ait Arkeojeolojik Veriler (Rediscovered Roman Gold Mine; Archaeogeological Findings Of The Bahcedere (Ayvacik-Canakkale) Area)
Selahattin YILDIRIM
Selahatdin Yıldırım syildirim_tr@yahoo.com
Sedimantoloji Oturumu / Sedimentology Session
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Baki Erdoğan Varol varol@eng.ankara.edu.tr

10:50 / 11:10
Elazığ Doğusunda Yüzeyleyen Çaybağı Formasyonu’na (Geç Miyosen-Erken Pliyosen) Ait Soft-Sediment Deformasyon Yapılarının Ozellikleri : Properties Of Soft-Sediment Deformation Structures Of The Çaybağı Formation (Upper Miocene-Lower Pliocene)
Calibe KOÇ TAŞGIN, İbrahim TÜRKMEN
Calibe Koç Taşgın
Ibrahim Türkmen turkmen0055@yahoo.com
Jeotermal Çalıştayı / Geothermal Energy Workshop
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Tahir Ongür tahirongur@gmail.com

14:30 / 15:10

Umran SERPEN
15:10 / 15:20
Tartışma

15:20 / 16.00

Mehmet KESKİN
16:00 / 16:10
Tartışma

16:10 / 16:50

A.T BAŞOKUR
16:50 / 17:00
Tartışma

Türk Sanat Müziği Konseri / Turkısh Musıc Concert
Sadrettin Alpan Salonu
28 MART 2008 CUMA
Panel / Panel
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Ismet Cengiz ismetcengiz@yahoo.com

09:30 / 12:00
Küreselleşme Ve Madencilik Politikalarımız

13:00 / 13:30
Şiir Dinletisi

13:30 / 13:45
Poster Odül Töreni

Eğitim Çalıştayı /workshop On Geology Education And Aethics
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Remzi Akkok akkok@itu.edu.tr

13:45 / 14:00

Sacit ÖZER (DEÜ)
14:00 / 14:15

Ahmet Sami DERMAN (TPAO)
14:15 / 14:30

Neşat KONAK (MTA)
14:30 / 14:45

Mehmet ŞENER (JMO)
14:45 / 15:00

Erdoğdu SAVAŞKAN (Özel Sektör)
15:00 / 15:15

Serdar ORAN (Özel Sektör)
15:15 / 15:30

Güvenç Çelebi (Jeogenç-JMO Öğrenci Komisyonu)
15:30 / 15.45

Ceran TAMER (Öğrenci-İTÜ)
15:45 / 17:00
Soru Ve Katkılar

Çevre Jeolojisi Oturumu / Environmental Geology Session
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı:
Mahir Vardar

09:30 / 09:50
Karaduvar (Mersin) Tarım Topraklarındaki Bazı Ağır Metallerin Kökeni Ve Dağılımının Faktör Analizi Ve Cbs Yardımıyla Belirlenmesi : Deciphering Sources And Distribution Of Some Heavy Metals In Cultivated Topsoils Of Karaduvar (Mersin) Using Factor An
Mehmet Ali KURT, Cüneyt GÜLER, Musa ALPASLAN, Abidin TEMEL
Mehmet Ali Kurt mehmetalikurt@gmail.com Cüneyt Güler cguler@mersin.edu.tr Musa Alpaslan malpaslan@mersin.edu.tr Abidin Temel atemel@hacettepe.edu.tr
61.türkiye Jeoloji Kurultayı Poster Sunumları
/
Poster Bildiri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi Zemininin Jeoteknik Ozellikleri
Ali YONTAR, Çiğdem YILMAZ, Mustafa İNCE, Murat ŞENER, İbrahim ALTINTAŞ, Şafak ÖNDER, Engin BARIŞAN, Hasan Ali BALIKÇILAR, Gökhan BAYAR, Ertan İPEK, Elif Nur YALIN, Mehmet Can KAYA, Nazım YÜKSEL, Nurdan YAVUZ-IŞIK*
Ali Yontar
Çiğdem Yılmaz
Mustafa Ince
Murat Şener
Ibrahim Altıntaş
Şafak Onder
Engin Barışan
Hasan Ali Balıkçılar
Gokhan Bayar
Ertan Ipek
Elif Nur Yalın
Mehmet Can Kaya
Nazım Yüksel
Nurdan Yavuz Işık
/
Poster Bildiri
Güvem Havzası (Orta Anadolu) Erken Miyosen Gölsel Çökellerinin Palinolojisi/geotechnical Properties Of Ondokuz Mayıs University Kurupelit Campus Soil
Nurdan YAVUZ-IŞIK
Nurdan Yavuz Işık
/
Poster Bildiri
Keklikderesi (Sarıkamış-Kars) Civarının Jeolojik Ve Petrografik Incelenmesi/geological And Petrographical Investigation Of Keklikderesi Vicinity (Sarıkamış-Kars)
Zafer DOYGUN, Barış SEMİZ, Yahya ÖZPINAR
Zafer Doygun zaferdoygun@hotmail.com Barış Semiz barissemiz@gmail.com Yahya Ozpınar yozpinar@pamukkale.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası