TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Yitim Zonu Melanjının Gelişimi: İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağındaki Ankara Melanjından Yeni Jeolojik ve Yapısal Bulgular

Bildiri Türü

Yazarlar
Ender Sarıfakıoğlu enders@karaten.etu.tr Dilek Yıldırım Sedat Duran jeoset@hotmail.com Tolga Esirtgen tolgaesirtgen@yahoo.com
Serdal Alemdar
Mustafa Sevin mstfsevin@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası