TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Aktif Marmara Fayı Boyunca İzlenen Siyah Sülfidli Zonların Kökeni, Tektonik ve Paleosismolojik Açıdan Önemi

Bildiri Türü

Yazarlar
Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
Ümmühan Sancar
Naci Gorür gorurn@gmail.com
P. Henry
Luca Gasperını
M. Tryon
Deniz Dikçe denizdikce@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası