TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Karaduvar (Mersin) Tarım Topraklarındaki Bazı Ağır Metallerin Kökeni ve Dağılımının Faktör Analizi ve CBS Yardımıyla Belirlenmesi

Bildiri Türü

Yazarlar
Mehmet Ali Kurt mehmetalikurt@gmail.com Cüneyt Güler cguler@mersin.edu.tr Musa Alpaslan malpaslan@mersin.edu.tr Abidin Temel atemel@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası