TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Misyonumuz

Jeoloji Mühendisleri Odasının ana yönetmeliği ve genel kurul kararları doğrultusunda belirlenmiş amaç, değerler, davranış standartları ve stratejileri doğrultusunda, ülkemizdeki tüm jeoloji mühendisleri ile jeoloji mühendisliği öğrencilerini üye kaydederek meslektaşları arasında dayanışmayı sağlayan, üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlayarak bu hak ve yetkilerin korunması ve geliştirmesi yönünde çalışmalar yürüten,  meslektaşlarının eğitim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek deneyim, bilgi birikimi ve gelişmesine katkı koyan, mesleki etik değerlere bağlı bireylerin yetişmesine öncülük eden, jeoloji bilim ve uygulamalarının önemini toplumsal bilince taşıyan, jeoloji mühendisliği ile ilgili uygulamalarda bilgilendirici ve uyarıcı görevini yerine getirerek kamuoyunu aydınlatan, mesleki sorunların ülke sorunlarından bağımsız olamayacağı kabulü ile hareket edip, ülke insanın eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesine destek veren yapının oluşturulmasını sağlamak.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası