TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
61. Türkiye Jeoloji Kurultayı
JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ
 • Muharrem Satır
GÜNCEL TEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Hasan Sozbilir
HİDROJEOLOJİ
 • Hasan Yazıcıgil
MADEN YATAKLARI
 • Ahmet Sağıroğlu
MADEN YATAKLARI
 • Cem Saraç
JEOKİMYA
 • Nilgün Türkan Güleç
SEDİMANTOLOJİ
 • Fuzuli Yağmurlu
KIYI DENİZ JEOLOJİSİ
 • Memet Namık Çağatay
STRATİGRAFİ-PALEONTOLOJİ
 • Demir Altıner
MİNERALOJİ-PETROGRAFİ
 • Aral Okay
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • Ali Muharrem Uygun
ÇEVRE JEOLOJİSİ
 • Remzi Karagüzel
DOĞAL AFETLER
 • Fuat Şaroğlu
DOĞAL AFETLER
 • Okan Tüysüz
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ-JEOTEKNİK
 • Reşat Ulusay
YAPISAL JEOLOJİ-TEKTONİK
 • Erdin Bozkurt
YAPISAL JEOLOJİ-TEKTONİK
 • Erdinç Yiğitbaş
JEOTERMAL ENERJİ
 • Tahir Ongür
SONDAJ UYGULAMALARI
 • Orhan Bülent Kiper
PETROL JEOLOJİSİ
 • Doğan Perinçek
ENERJİ HAMMADDELERİ
 • Mehmet Namık Yalçın
ENERJİ HAMMADDELERİ
 • Güner Ünalan
UZAKTAN ALGILAMA-GIS
 • Can Ayday
KÜLTÜREL JEOLOJİ
 • Nizamettin Kazancı
MAGMATİZMA
 • Ercan Aldanmaz
MAGMATİZMA
 • Can Genç
TIBBİ JEOLOJİ
 • Eşref Atabey
PALEOSİSMOLOJİ
 • Serdar Akyüz
ARKEOSİSMOLOJİ
 • Erhan Altunel
MARMARA DENİZİ ÇALIŞTAYI
 • Naci Gorür
MARMARA DENİZİ ÇALIŞTAYI
 • A. M. Celal Şengor
MARMARA DENİZİ ÇALIŞTAYI
 • Memet Namık Çağatay
TOROS JEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
 • Mustafa Şenel
JEOLOJİ MÜH. EĞİTİMİ VE SORUNLARI ÇALIŞTAYI
 • Remzi Akgok
BATI ANADOLU GENÇ TEKTONİĞİ ÇALIŞTAYI
 • Gürol Seyitoğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası