TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılım ücreti; Kurultay Bildiriler Kitabını, Kurultay armağanlarını, ikramları

ve sosyal kültürel etkinliklerden indirimli yararlanmayı içermektedir.

Kurum ve Kuruluşlar, isim listesi göndermek suretiyle toplu delege kaydı

yaptırabilirler.

Oda üyesi olmayan katılımcılar, katılım ücretini 20 Şubat 2008 tarihine kadar

Jeoloji Mühendisleri Odası Muhasebesine, ya da belirtilen banka hesabına

yatırmalıdırlar. Ödenmiş ücretler iade edilmez.

Jeoloji Mühendisliği öğrencileri Kurultayı ücretsiz olarak izleyebilirler.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası