TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Bildiri sunumu

Kurultayda jeolojinin çeşitli dallarında bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün ve yayımlanmamış çalışmaların yanı sıra bildiriler de sunulabilir. Bildiriler

kişi ve kuruluş adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir. Kurultay takviminde belirtilen tarihe kadar kurultay sekreterliğine gönderilecek olan bildiri özleri oturum yürütücüleri tarafından ve/veya uygun görecekleri hakemlerin

incelemesinden sonra kabul edilecektir.

Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde sunulacak sunumların tümü

Kurultay kitabında yer alacaktır.

Sözlü bildiri sunum süresi 15, tartışmalar ise 5 dakikadır.

Tam metinler, basım kuralları çerçevesinde JMO periyodiklerinde yayımlanacaktır.

Poster sunumu

Her geçen yıl giderek artan bir yoğunlukta katılımın yaşandığı kurultayımızda zamanı

daha ekonomik kullanma, tartışma kültürünü geliştirme ve sunum teknikleri

zenginleştirilme anlamında poster sunumlarına ağırlık verilmesi amacı ile ilk kez

"EN İYİ POSTER" ödülleri verilecektir. Hazırlanacak posterler için katılımcılara gerek maddi, gerekse basım aşamasında

JMO tarafından katkı sağlanacaktır.

Posterler 90 cm (yükseklik), 120 cm (genişlik) boyutlarında tek parça olacak ve

dikey olarak hazırlanacaktır.

Posterde mümkün olduğu kadar fotoğraf, şekil, harita gibi görsel malzemelere ağırlık

verilmelidir. Yazılar bir metre uzaklıktan rahatça okunabilir büyüklükte olmalı, diğer

bildirilerde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç mantığı çerçevesinde olmalı ve

bilimsel bir mesaj vermelidir.

Bildiri özleri en az 200 en fazla 500 kelime olacak şekilde 3 kopya halinde A4 boyutunda kağıda

basılmış ve ayrıca Word belgesi olarak çalışmanın amacını, kapsamını ve yöntemini

ve özellikle genel sonuçlarını içerecek şekilde TÜRKÇE ve İNGİLİZCE hazırlanarak

gönderilmelidir.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası