TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Güvem Havzası (Orta Anadolu) Erken Miyosen Gölsel Çökellerinin Palinolojisi Palynology of Lower Mıocene Lacustrıne Sedıments of the Guvem Basın (Central Anatolıa)

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazar
Nurdan Yavuz Işık
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası