TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

1947 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultaylarının 61 .‘si 24-28 Mart 2008 tarihleri arasında Ankara‘da MTA Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir. Üniversite, kamu ve özel sektörden gelen katılımcıların oluşturacağı bilimsel bir platformda, yerbilimleri dallarındaki tüm konulara ait sunumların yapılması, ülke genelinde yerbilimlerini ilgilendiren ve çözüm bekleyen acil konularda çalıştayların düzenlenmesi; Türkiye‘deki jeoloji eğitiminin geleceği ve meslek etiği konularında oturumlar düzenlenmesi planlanmaktadır. Bunun yanında, Türkiye yeraltı kaynaklarının kamu yararına kullanılması, sanayi ve enerji politikalarının yeniden belirlenmesi, doğa olaylarının afete dönüşmemesi için alınması gereken önlemlerle, küresel iklim değişiklikleri ve çevresel jeoloji kapsamında yer altı-yer üstü su kirlenmesi gibi konuların nedenleri ve sonuçlarının tartışılması beklenmektedir. Bu toplantı aynı zamanda genç meslektaşların içinde yer alacakları meslek ortamını tanımaları, bilgi ve deneyim kazanmaları için çok önemli bir fırsat ve zemin oluşturmaktadır.

Jeoloji Kurultayları güncel yerbilimleri çalışmalarının sunulduğu ve tartışmaya açıldığı en önemli ve en geniş kapsamlı ulusal yerbilimleri toplantısıdır. 60 sene hiç ara vermeden düzenlenen kurultaylar, Türkiye‘deki yerbilimleri topluluğunun ne denli etkin ve önemli olduğunun en güzel ifadesidir. 2016 yılı Dünya Jeoloji Kongresine aday ülkeler arasına Türkiye‘nin girebilmesi için bir fırsat ve ön hazırlık niteliğindeki 61. Kurultayda, jeolojinin çeşitli dallarında uzmanlaşmış yabancı yerbilimcilerin de konuşmacı olarak kurultaya katılımları sağlanacaktır.

Jeoloji Kurultayları Türkiye‘de yaygın olarak birçok üniversitede yeralan jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ile uygulamacı kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanların bir araya geldiği bir tanışma ve bilimsel tartışma ortamı sağlar. Son yıllarda yerbilimleri araştırma konuları hızla gelişmekte ve değişmektedir. Önemini koruyan jeoloji biliminin klasik konulan dışında coğrafi bilgi sistemleri, deprem yönetimi, jeotermal, çevresel yerbilimleri, jeoarkeoloji, tıbbi jeoloji, biyojeoloji gibi konularda yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Jeoloji Kurultayları jeolojinin klasik konuları ve tüm yeni dallardaki araştırmaların sunulduğu geniş bir platform yaratmaktadır. 61. Kurultay‘da bu yıl, uluslararası düzeydeki toplantılarda yaygın olarak kabul gören konu başlıkları, konularında uzmanlaşmış oturum yürütücüleri tarafından organize edilecektir. Türkiye jeolojisine çok önemli katkılar sağlayan ve bugün aramızda bulunmayan meslektaşlarımızın anılarını yaşatmak ve onları genç kuşaklara tanıtmak 61. Kurultayın önemli hedeflerinden birisi olacaktır.

Türkiye‘deki en yüksek katılımlı jeoloji toplantısı niteliğindeki kurultayların 61 .‘sinde ilk kez Jeoloji Mühendisliği alanlarına ilişkin yada mesleğimizle ilintili ülke ve toplumu ilgilendiren konularda deneyimli, birikimli kişilerin katılacağı çalıştaylar yapılacaktır. Örneğin Ülkemiz gündemini sürekli meşgul eden ve beklenen istanbul depremine ilişkin "Marmara Denizi Çalıştayı", "Jeoloji Mühendisliği Eğitim ve Sorunları Çalıştayı", "Toros Jeolojisi" ve ""Batı Anadolu Genç Tektoniği" çalıştayları kurultayımıza ayrı bir zenginlik katacaktır. Türkiye‘de yerbilimi çalışmalarının niteliğini yükseltmek, bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak kurultaylara aktif olarak katılmak ile mümkündür. Türkiye‘de yerbilimi çalışmalarının niteliğini uluslararası düzeyde tutmak, yerbilimciler arasındaki bilgi alış verişini sağlamak, bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak ve ilgili devlet kurum ve kuruluşlarının dikkatini çekmek için tüm yerbilimcilerin 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘na katılımlarını ve katkılarını bekliyoruz.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası