TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Akkaya (Ulaş-Sivas) Sölestin Yatağının Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Bildiri Türü

Yazarlar
Çiğdem Şahin
Ali Uçurum aliucurum@cumhuriyet.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası