TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi Zemininin Jeoteknik Özellikleri Geotechnical Properties of Ondokuz Mayıs University Kurupelit Campus Soil

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Ali Yontar
Çiğdem Yılmaz
Mustafa Ince
Murat Şener
Ibrahim Altıntaş
Şafak Onder
Engin Barışan
Hasan Ali Balıkçılar
Gokhan Bayar
Ertan Ipek
Elif Nur Yalın
Mehmet Can Kaya
Nazım Yüksel
Nurdan Yavuz Işık
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası