TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Doğal Sfaleritlerin Katodolüminesans (CL), Lazer_Ablasyon-Kütle Spektrometrisi (LA-ICP-MS) ve Elektron Prob Mikroanalizleri (EPMA)

Bildiri Türü

Yazarlar
Emin Çiftçi
Musa Karakuş
Richard D. Hagnı
A. Koenıng
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası