TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

nkara’nın batısındaki Plio-Kuvaterner Sedimanlara Ait Zemin Koşullarının, sismik ve Jeoteknik Saha Karakterizasyonu Çalışmalarına Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Bildiri Türü

Yazarlar
M.k. Koçkar
H. Akgün
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası