TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Marmara Denizi: Ostrakod faunasına göre, Orta-Geç Miyosen’den günümüze, Tetis-Paratetis ilişki ve bağlantılarının izlendiği alan

Bildiri Türü

Yazarlar
Cemal Tunoğlu tunay@hacettepe.edu.tr Ibrahim Kadri Ertekin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası