TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Oligosen yaşında sünek bir makaslama zonu: Uludağ Masifi

Bildiri Türü

Yazarlar
Aral Okay okay@itu.edu.tr Muharrem Satır satir@uni-tuebingen.de
M. Zattın
W. Cavazza
G. Topuz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası