TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Jeomorfolojik Koşulların Bir Parametre Haritası Olarak Heyelan Duyarlılık Değerlendirmelerine Uygulanması: Melen Boğazı (Düzce)

Bildiri Türü

Yazarlar
T. Gorüm
H.a. Nefeslioğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası