TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Türkiye’deki Kuvaterner Paleobuzullarının Kozmojenik Yaş Tayini ve Paleoiklimsel Değerlendirmeleri

Bildiri Türü

Yazarlar
Naki Akçar
Conradin Zahno
Vural Yavuz
Susan Ivy-Ochs
Peter Kubık
Marcus Chrıstl
Christian Schlüchter
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası