TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Kurultay Kapsamında, II. Uluslararası Fotoğraf Yarışması gerçekleştirilecektir.

Yarışma; serbest, yer ve su olmak üzere üç konu başlığı altında yapılacak, yarışmacı

her bölüme en fazla 5 adet fotoğrafla katılabilecektir.

Fotoğraflar elektronik ortamda, JPEG formatında, 72 dpi, height

800 x 1024 pixel ve katalog için 300 dpi 2400 pixel boyutunda olacaktır.

Yarışmaya katılım ücret 20 Euro veya 25 USD dir.

Ayrıntılı bilgi web sayfamızdaki 61. Kurultay Duyuru başlığı altında verilecektir.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası