TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

BİLDİRİ ÖZLERİ

Türkçe Başlık (11 punto, Times New Roman Bold,

İlk Harfler Büyük, Sayfaya Ortalanacak)

(1.5 Satır Boşluk)

İngilizce Başlık (11 punto, Times New Roman İtalik, İlk Harfler Büyük, Sayfaya Ortalanacak) (3 Satır Boşluk)

Yazar İsmi /İsimleri (10 punto, Times New Roman Bold,

sayfaya ortalanacak, SOYADLARIN hepsi büyük, birden

çok yazar isim ve soyadları virgülle ayrılacak, çok yazarlı

ise sunucunun isminin altı çizilecek) (1 Satır Boşluk)

Adres (9 punto, italik, ek olarak sunan kişinin

e-posta adresi belirtilecek)

(3 Satır Boşluk)

ÖZ (11 punto, bold, ortalanmış)

Öz metni (10 punto,Times New Roman, düz yazı, her iki

yana yaslı, 1 satır aralığı ile yazılacaktır. Paragraflar

arasında 1 satır boşluk bırakılacaktır.) (1 satır boşluk)

Anahtar Kelimeler: En az 2, en çok 5 adet anahtar kelime

verilmeli (10 punto, düz yazı)

ABSTRACT (11 punto, Times New Roman, bold, italik, ortalanmış)

ingilizce metin (10 punto, Times New Roman, italik,

normal, 1 satır aralığı ile yazılacaktır Paragraflar

arasında 1 satır boşluk bırakılacaktır.) (1 satır boşluk)

Keywords: En az 2, en çok 5 adet anahtar kelime verilmeli

(10 punto, italik)

Değinilen Belgeler (Başlık 9 punto, bold, ortalanmış)

Değinilen belgeler (9 punto, italik, iki yana yaslı)

Sayfa Düzeni: Sayfa A4 boyutunda olmalı ve sayfa kenarlarında 3‘er

cm boşluk bırakılmalıdır. Yukarıdaki açıklama metin formata uygun

olarak hazırlanmıştır

*Bu bildirinin özgün bilgiler içerdiğini ve daha önce yayınlanmadığını, kabul edilmesi durumunda

sözlü ya da poster olarak sunum yapacağımı taahhüt ederim.

İsim ve İmza

*Bu belge öz ya da özlerle birlikte gönderilecektir.

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası