TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Şabazitik ve Fillipsitik Tüflerin (Afyon- Sandıklı) Mineralojik, Petrografik ve İyon Değiştirme Özelliklerinin İcelenmesi ve Bunların Canlı Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

Bildiri Türü

Yazar
Yahya Ozpınar yozpinar@pamukkale.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası