TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağında Yeralan İspendere (Malatya) Ofiyoliti’nin Tektonik Ortamı ve Önemi

Bildiri Türü

Yazarlar
Osman Parlak parlak@cu.edu.tr Tamer Rızaoğlu tamer@ksu.edu.tr Utku Bağcı bagciutku@gmail.com Ayten Oztüfekçi aytenoztufekci@gmail.com
Sevcan Kürüm
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası