TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Ankara’nın Batısındaki Plio-Kuvaterner Zeminlerin Yer Etkilerinin Mikrotremör Çalışmalarına Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Bildiri Türü

Yazarlar
M.k. Koçkar
H. Akgün
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası