TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Elazığ doğusunda yüzeyleyen Çaybağı Formasyonu’na (Geç Miyosen-Erken Pliyosen) ait soft-sediment deformasyon yapılarının özellikleri

Bildiri Türü

Yazarlar
Calibe Koç Taşgın
Ibrahim Türkmen turkmen0055@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası