TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Haritaları

Meslektaşlarımızın ürettikleri mesleki hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ihtiyaç duydukları harita, standart, rapor vb. hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla odamız JMOBİS sistemi üzerinden bir portal oluşturularak MTA Genel Müdürlüğünün sağladığı hizmetlere kolay erişim imkanı sağlanmıştır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından yıllardır hardcopy olarak satılan her ölçekteki harita ve raporlarına ulaşımın online hale getirilmiş olup, satışı yapılan haritalar bundan böyle online olarak sağlanacaktır.
36 0 -42 0 kuzey enlemleri, 26 0 -45 0 doğu boyları arasında yer alan Ülkemizin 1/100.000 ölçekli Jeoloji haritaları 1940-1960 yılları arasında tamamlanmış olu, bu haritalardan yararlanılarak toplam 18 adet paftadan oluşan 1/500.000 ölçekli jeoloji haritası ise 1961-1963 yılları arasında tamamlanarak yayınlanmıştır.1/500.000 ölçekli haritalar 1960 ‘lı yıllardan sonra gerek üniversitelerimiz, gerekse TPAO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar da dikkate alınarak 2003 yılında yenilenmiştir.
1960 yıllardan itibaren MTA Genel Müdürlüğü tarafından toplam 5547 paftadan oluşan 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının çok büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

JEOLOJİ HARİTALARINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası