TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
61. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi 24.03.2008 - 28.03.2008
Haberler
Genel Bilgiler

1947 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultaylarının 61 .‘si 24-28 Mart 2008 tarihleri arasında Ankara‘da MTA Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir. Üniversite, kamu ve özel sektörden gelen katılımcıların oluşturacağı bilimsel bir platformda, yerbilimleri dallarındaki tüm konulara ait sunumların yapılması, ülke genelinde yerbilimlerini ilgilendiren ve çözüm bekleyen acil konularda çalıştayların düzenlenmesi; Türkiye‘deki jeoloji eğitiminin geleceği ve meslek etiği konularında oturumlar düzenlenmesi planlanmaktadır. Bunun yanında, Türkiye yeraltı kaynaklarının kamu yararına kullanılması, sanayi ve enerji politikalarının yeniden belirlenmesi, doğa olaylarının afete dönüşmemesi için alınması gereken önlemlerle, küresel iklim değişiklikleri ve çevresel jeoloji kapsamında yer altı-yer üstü su kirlenmesi gibi konuların nedenleri ve sonuçlarının tartışılması beklenmektedir. Bu toplantı aynı zamanda genç meslektaşların içinde yer alacakları meslek ortamını tanımaları, bilgi ve deneyim kazanmaları için çok önemli bir fırsat ve zemin oluşturmaktadır.

Jeoloji Kurultayları güncel yerbilimleri çalışmalarının sunulduğu ve tartışmaya açıldığı en önemli ve en geniş kapsamlı ulusal yerbilimleri toplantısıdır. 60 sene hiç ara vermeden düzenlenen kurultaylar, Türkiye‘deki yerbilimleri topluluğunun ne denli etkin ve önemli olduğunun en güzel ifadesidir. 2016 yılı Dünya Jeoloji Kongresine aday ülkeler arasına Türkiye‘nin girebilmesi için bir fırsat ve ön hazırlık niteliğindeki 61. Kurultayda, jeolojinin çeşitli dallarında uzmanlaşmış yabancı yerbilimcilerin de konuşmacı olarak kurultaya katılımları sağlanacaktır.

Jeoloji Kurultayları Türkiye‘de yaygın olarak birçok üniversitede yeralan jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ile uygulamacı kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanların bir araya geldiği bir tanışma ve bilimsel tartışma ortamı sağlar. Son yıllarda yerbilimleri araştırma konuları hızla gelişmekte ve değişmektedir. Önemini koruyan jeoloji biliminin klasik konulan dışında coğrafi bilgi sistemleri, deprem yönetimi, jeotermal, çevresel yerbilimleri, jeoarkeoloji, tıbbi jeoloji, biyojeoloji gibi konularda yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Jeoloji Kurultayları jeolojinin klasik konuları ve tüm yeni dallardaki araştırmaların sunulduğu geniş bir platform yaratmaktadır. 61. Kurultay‘da bu yıl, uluslararası düzeydeki toplantılarda yaygın olarak kabul gören konu başlıkları, konularında uzmanlaşmış oturum yürütücüleri tarafından organize edilecektir. Türkiye jeolojisine çok önemli katkılar sağlayan ve bugün aramızda bulunmayan meslektaşlarımızın anılarını yaşatmak ve onları genç kuşaklara tanıtmak 61. Kurultayın önemli hedeflerinden birisi olacaktır.

Türkiye‘deki en yüksek katılımlı jeoloji toplantısı niteliğindeki kurultayların 61 .‘sinde ilk kez Jeoloji Mühendisliği alanlarına ilişkin yada mesleğimizle ilintili ülke ve toplumu ilgilendiren konularda deneyimli, birikimli kişilerin katılacağı çalıştaylar yapılacaktır. Örneğin Ülkemiz gündemini sürekli meşgul eden ve beklenen istanbul depremine ilişkin "Marmara Denizi Çalıştayı", "Jeoloji Mühendisliği Eğitim ve Sorunları Çalıştayı", "Toros Jeolojisi" ve ""Batı Anadolu Genç Tektoniği" çalıştayları kurultayımıza ayrı bir zenginlik katacaktır. Türkiye‘de yerbilimi çalışmalarının niteliğini yükseltmek, bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak kurultaylara aktif olarak katılmak ile mümkündür. Türkiye‘de yerbilimi çalışmalarının niteliğini uluslararası düzeyde tutmak, yerbilimciler arasındaki bilgi alış verişini sağlamak, bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak ve ilgili devlet kurum ve kuruluşlarının dikkatini çekmek için tüm yerbilimcilerin 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘na katılımlarını ve katkılarını bekliyoruz.

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:
kurultay@jmo.org.tr
Tümü

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı

15.04.2024 - 19.04.2024

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi

10.04.2023 - 14.04.2023

74.türkiye Jeoloji Kurultayı

11.04.2022 - 15.04.2022

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)

24.05.2021 - 28.05.2021

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

28.01.2019 - 01.02.2019

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

23.04.2018 - 27.04.2018

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

10.04.2017 - 14.04.2017

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

11.04.2016 - 15.04.2016

68.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

06.04.2015 - 10.04.2015

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

14.04.2014 - 18.04.2014

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

01.04.2013 - 05.04.2013

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

02.04.2012 - 06.04.2012

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.04.2011 - 29.04.2011

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

05.04.2010 - 09.04.2010

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

13.04.2009 - 17.04.2009

61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ

24.03.2008 - 28.03.2008

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

16.04.2007 - 22.04.2007

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

20.03.2006 - 24.03.2006

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

11.04.2005 - 15.04.2005

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

08.03.2004 - 12.03.2004

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

14.04.2003 - 20.04.2003

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

11.03.2002 - 15.03.2002

54. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

07.03.2001 - 11.03.2001

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.2000 - 25.02.2000

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.05.1999 - 12.05.1999

51. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

16.02.1998 - 20.02.1998

50. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ SALONLARI

17.02.1997 - 19.02.1997

49. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

12.02.1996 - 16.02.1996

48. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1995 - 24.02.1995

47. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1994 - 25.02.1994

46. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1993 - 19.02.1993

45. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

24.02.1992 - 28.02.1992

44. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

04.02.1991 - 08.02.1991

43. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

03.04.1989 - 07.04.1989

42. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1988 - 19.02.1988

41.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

16.02.1987 - 20.02.1987

40.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.02.1986 - 14.02.1986

39.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi

18.02.1985 - 22.02.1985

38.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

20.02.1984 - 24.02.1984

37.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1983 - 25.02.1983

36.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

22.02.1982 - 26.02.1982

35.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

09.03.1981 - 13.03.1981

34.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TPAO Konferans Salonları

03.03.1980 - 07.03.1980

33.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

05.03.1979 - 09.03.1979

32.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1978 - 24.02.1978

31.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

21.02.1977 - 25.02.1977

30.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

23.02.1976 - 27.02.1976

28.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

26.02.1974 - 02.03.1974

27.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

20.02.1973 - 24.02.1973

26.türkiye Jeoloji Kurultayı

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU

22.02.1972 - 25.02.1972

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası