TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

05 NİSAN 2010 PAZARTESİ
Kayıt-Açılış
Sadrettin Alpan

Oturum Başkanı: Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr

Açılış-Çağrılı Konuşması

Oturum Başkanı: Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr

13:00 / 13:45
Çağrılı Bildiri
“batı Anadolu Jeolojisine Yeni Bir Bakış / Reviewing The Geology Of Western Anatolia”
Yücel YILMAZ
Yücel Yılmaz yyilmaz@khas.edu.tr
Genel Jeoloji Oturumu
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Ali Koçyiğit

14:00 / 14:20
Nature Of Gravity Flows And Nappe Deposits During The Foreland Basin Development In The Coniacian To Campanian Time Interval Along Ne Arabian Plate Margin (Zagros-Iran)
Piryaei, A. R., Reijmer, J., Borgomano, J. and van Buchem, F.
Ali Reza Piryaei
John Reijmer
Jean Borgomano
Frans Van Buchem
14:20 / 14:40
The Tectono-Stratigraphic Characteristics Of Nappe Structures Around Konya And Ilgın Area In Kütahya- Bolkar Dağı Belt
Alan, İ. Şahin, Ş., Kop, A., Keskin, H., Böke, N., Altun, İ., Balcı, V., Elibol, H., Bakırhan, B., Arman, S., Saçlı, L. ve Dönmez, M.
Ismet Alan alanismet@hotmail.com Şenol Şahin sahin_senol@yahoo.com Alican Kop Halil Keskin hllkeskin@gmail.com Nevzat Boke newzatb@yahoo.com Ibrahim Etem Altun Veli Balcı xvel1@hotmail.com Hasan Elibol hasanelibol60@hotmail.com Bülent Bakırhan bakirhan@mta.gov.tr Sedat Arman arman.sedat@hotmail.com Levent Saçlı Mustafa Donmez mustafa.donmez@mta.gov.tr
Yapısal Jeoloji-Tektonik Oturumu-I
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr

16:20 / 16:40
Ductile Transpressional Shear Zones In Mashhad Granitoids, West Of Mashhad, Ne Irantectonic-Stratigrafication Of The Alpine Cover Of Southeast Caucasus Mountains Within The Boundaries Of Azerbaijan
Behnam Rahimi
Behnam Rahimi
16:40 / 17:00
Deep Lithospheric Structures In Geodynamical Evolution Of South Tien-Shan
Irina Sidorova
Irina Sidorova
17:00 / 17:20
Bolkar Dağları Güneyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun Jeolojik Ve Tektonik Ozellikleri The Geologic And Tectonic Properties Of The Ecemis Fault Zone, In The Southern Part Of The Bolkar
Zorlu, K., Özer, E. ve Sevimli, U. İ.
Kemal Zorlu kemalzorlu.geol@gmail.com Erol Ozer erolozer@mersin.edu.tr Ulaş Inan Sevimli usevimli@gmail.com
06 NİSAN 2010 SALI
Yapısal Jeoloji-Tektonik Oturumu-Iı
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Ramazan Kadir Dirik kadir.dirik@gmail.com

09:00 / 09:20
Güney-Doğu Kafkasyanın Alpik Ortüğünün Azerbaycan Sınırlarında Tektonik Laylanması Tectonic-Stratigrafication Of The Alpine Cover Of Southeast Caucasus Mountains Within The Boundaries Of Azerbaijan
Kengerli Telet Nesrullaoğlu
Kengerli Telet Nesrullaoğlu
09:20 / 09:40
Kilikya Baseni’nin Plio-Kuvaterner Tektonik Yapıları (Kozan Fayı) Plio-Quaternary Tectonic Structures Of Cilicia Basin (Kozan Fault)
S. Deniz Akhun, Günay Çifçi, Derman Dondurur, Tiffany Piercey, Bahar Kurtboğan, Ali E. Aksu, Jeremy Hall
S.deniz Akhun
Günay Çifçi
Derman Dondurur
Tiffany Piercey
Bahar Kurtboğan
Mehmet Ali Aksu
Jeremy Hall
Çağrılı Konuşma

Oturum Başkanı: Aral Okay okay@itu.edu.tr

10:00 / 10:45
Çağrılı Bildiri
“türkiye’deki Ana Tektonostratigrafik Birliklerin Sınıflandırılması Ve Jeolojik Evrimi - Classification And Geological Evolution Of The Main Tectono-Stratigraphic Units (Terranes)”
M.Cemal Göncüoğlu
Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr
Cahide Kırağlı Paleontoloji Oturumu–ı
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Tümel Tanju Kaya tanju.kaya@ege.edu.tr

11:00 / 11:20
Upper Barremian- Lower Aptian Foraminiferal Record Of The Shallow Water Carbonates (Taft Formation) In North Of Isfahan, Central Iran
Masoud Mousavian, Mohsen Yazdi-Moghadam, Farideh Amiri, Ali Amirkhani
Masoud Mousavian
Mohsen Yazdi-Moghadam
Farideh Amiri
Ali Amirkhani
11:20 / 11:40
The Role Of Skeletal Microstructure During Selective Silicification In Foraminiferal Components Of The Eocene Hybrid Limestones, Amoreh – Qum, Central Iran.
Ali Mobasheri , Rassol Okhravi
Ali Mobasheri
Rassol Okhravi
11:40 / 12:00
Bayburt Yöresi (Doğu Pontitler) Eosen Nannoplankton Biyostratigrafisi Bayburt Area (East Pontides) Eocene Nannoplankton Biostratigraphy
Füsun DANACI and Vedia TOKER
Füsun Danacı fusundanaci@mynet.com Hatice Vedia Toker toker@eng.ankara.edu.tr
Çağrılı Konuşma

Oturum Başkanı: Demir Altıner

13:00 / 13:45
Çağrılı Bildiri
“türkiye’deki K/t Sınırı – C/t Boundary In Turkey”
Ercüment SİREL
Ercüment Sirel
Paleontoloji Oturumu – Iı
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı:
U.kaan Tekin

14:00 / 14:20
Biostratigraphy And Palynostratigraphy Of Asmari Formation At The Katula Stratigraphic Section (Izeh Zone) In The Zagros Basin
Alireza Tahmasbi Sarvestani Mohammad Ghavidel-syooki, Abbas Sadeghi and Mohammad Hossein Adabi
Alireza Tahmasbi Sarvestani
Mohammad Ghavidel-Syooki
Abbas Sadeghi
Mohammad Hossein Adabi
14:20 / 14:40
Benthic Foraminifera And Calcareous Algae Of The Barremian- Lower Aptian Deposits In The West Of Kopet Dagh, Ne Iran
Mohammad Reza Tabarzadi, Fereshteh Sajadi and Amir Mohammad Jamali
Mohammad Reza Tabarzadi
Fereshteh Sajadi
Amir Mohammad Jamali
14:40 / 15:00
Homa-Akdağ (Afyonkarahisar, Sandıklı, Türkiye) Alt - Orta Jura Sedimenter Istifinin Foraminifer Içeriği Ve Yaşı Foraminiferal Content And Age Of The Lower - Middle Jurassic Homa-Akdağ (Afyonkarahisar, Sandıklı, Turkey) Sedimantary Sequence : Fora
Aslı ÖZKAYMAK, İsmail İŞİNTEK, Talip GÜNGÖR, Demir ALTINER
Aslı Ozkaymak aslik@aku.edu.tr Ismail Işintek ismail.isintek@deu.edu.tr Talip Güngor tlpqnqr@gmail.com Demir Altıner
Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr

16:00 / 16:20
Şile Ve Bozcaada Rizolitlerinin Bileşim Ve Yaş Ilişkileri: Geç Pleistosen Kıyı Dinamikleri Konusunda Göstergeler The Composition And Age Relations Of Şile And Bozcaada Rhizoliths: Implications For The Late Pleistocene Coastal Dynamics
Ahmet Evren Erginal, Ahmet Ertek ve Nafiye Güneç Kıyak
Ahmet Evren Erginal
Ahmet Ertek
Nafiye Günenç Kıyak
16:20 / 16:40
Türkiye’nin Ege Denizi Kıyılarında Son 6000 Yılda Kıyı Çizgisi Değişimleri: Yalıtaşları Üzerinden Mikrofasiyes Ve Tarihleme Yorumları Sea-Level Changes On The Aegean Sea Coast Of Turkey During The Last 6 Ka: Interpretation Of Microfacies Analy
Ahmet Evren Erginal ve Nafiye Güneç Kıyak
Ahmet Evren Erginal
Nafiye Günenç Kıyak
16:40 / 17:00
Yenikapı (Istanbul) Kıyı Alanında Holosen’de Değişen Ortam Koşulları: Bentik Foraminifer Bulguları Changing Environmental Conditions During Holocene At Yenikapı (Istanbul) Coastal Area: Benthic Foraminiferal Evidence
Elmas Kırcı-Elmas, Demet Ongan, Oya Algan, Erol Sarı, İsak Yılmaz, Özlem Bulkan-Yeşiladalı ve M. Namık Yalçın
Elmas Kırcı
Demet Ongan
Oya Algan
Erol Sarı erlsari@gmail.com Isak Yılmaz iyilmaz@istanbul.edu.tr
Ozlem Bulkan Yeşiladalı
Mehmet Namık Yalçın mny@istanbul.edu.tr
07 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA
Güncel Tektonik Ve Depremsellik Oturumu-I
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Orhan Tatar orhantatar@gmail.com

09:00 / 09:20
Doğu Akdeniz’in Miyosen- Güncel Tektoniğinde Burdur Fethiye Fay Zonu, Rodos Baseni, Anaksimander Denizaltı Dağları, Antalya Körfezi Ve Isparta Dirseği’nin Birbiriyle Ilişkisi Ve Evrimi The Relationship And Evolution Of The Burdur-Fet
Cenk Yaltırak, İrem Elitez, Ali Aksu, Jeremy Hall, Günay Çifçi, Derman Dondurur, Remzi Akkök, Mert Küçük ve Pınar Güneş
Cenk Yaltırak
Irem Elitez
Jeremy Hall
Günay Çifçi
Derman Dondurur
Remzi Akkok akkok@itu.edu.tr
Mert Küçük
Pınar Güneş
Çağrılı Konuşma

Oturum Başkanı: Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr

10:00 / 10:45
Çağrılı Bildiri
“türkiye’de Deprem – Earthquake Issue In Turkey”

Ali Esen Arpat esenarpat@gmail.com
Güncel Tektonik Ve Depremsellik Oturumu-Iı
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı:
Serdar Akyüz

11:00 / 11:20
Kuzey Anadolu Fayının Yüksek Ayrımlı Haritalanması Için “tamam” Sismik Çalışması “tamam” Seismic Study In The Marmara Sea For High Resolution Mapping Of The North Anatolian Fault
G. Çifçi , M.S. Steckler , C. Sorlien, L. Seeber , D. Dondurur , S. Gürçay , J. Diebold , D. Shillington , S. Okay , S.D. Akhun , D. Timur , E. Perinçek , C. İmren , H. Kurt , E. Demirbağ
G. Çifçi
M.s. Steckler
C. Sorlien
L. Seeber
Derman Dondurur
S. Gürçay
J. Diebold
D. Shillington
S. Okay
S.d. Akhun
D. Timur
E. Perinçek
C. Imren
H. Kurt
E. Demirbağ
11:20 / 11:40
Orta Marmara Çukurluğu-Saros Körfezi Arasında Kuzey Anadolu Fayı’nın Segment Yapısı Ve 20. Yüzyılda Meydana Gelmiş Büyük Depremlerdeki Davranışı Segmentation Along The North Anatolian Fault Between The Central Marmara Basin And The Gulf Of Sar
Ömer Emre, Timur Ustaömer, Erkan Gökaşan, Tolga Görüm ve Hüseyin Tur
Omer Emre
Timur Usta
Erkan Gokaşan
Tolga Gorüm
Hüseyin Tur
Güncel Mini Oturum
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı:
Erdal Herece

11:45 / 11:55
08 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depreminin (Mw: 6.1) Kaynak Fayı On The Source Fault Of The 8 March 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Earthquake (Mw:6.1)
Kalafat, D.
Doğan Kalafat
11:55 / 12:05
08 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depremi March 08, 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Earthquake
Ömer Emre, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Hasan Elmacı
Omer Emre
Tamer Yiğit Duman t.duman@fugro.com Selim Ozalp ozalps@yahoo.com Hasan Elmacı hasanelmaci@gmail.com
Çağrılı Konuşma

Oturum Başkanı: Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr

13:00 / 18:00
Çağrılı Bildiri
“küresel Isınmaya Jeo-Biyolojik Bir Bakış – Geo-Biologic Viewpoint On The Global Warming”
Ali DEMİRSOY
Ali Demirsoy
Küresel Isınma Oturumu
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr

/
Panel - I. Bölüm “küresel Isınma Ve Çözümler”

/
“ Düşük Karbon Ekonomisi Devrimi / Low Carbon Economy Revolution”
Volkan Ş. EDİGER
Şevket Volkan Ediger volkanediger@gmail.com
08 NİSAN 2010 PERŞEMBE
Paleosismoloji Ve Arkeosismoloji Oturumu
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Halil Gürsoy gursoy@cumhuriyet.edu.tr

09:00 / 09:20
Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Jeolojik, Jeomorfolojik Ve Arkeolojik Veriler Geological, Geomorphological And Archeological Evidence For The Activity Of Kütahya Fault Zone
Sevgi Altınok, Volkan Karabacak, Erhan Altunel, C.Çağlar Yalçıner, Önder Yönlü, A. Nejat Bilgen
Sevgi Altınok Erayık sevgialtinok85@hotmail.com Volkan Karabacak karabacak@ogu.edu.tr Erhan Altunel ealtunel@ogu.edu.tr
C. Çağlar Yalçıner
Onder Yonlü
A. Nejat Bilgen
Çağrılı Konuşma

Oturum Başkanı: Yaşar Ergün Gokten gokten@eng.ankara.edu.tr

10:15 / 11:00
Çağrılı Bildiri
“türkiye’de Ve Dünyada Jeoloji Eğitimi Ve Yerbilimlerindeki Gelişmeler- Geology Education And Developments In Earth Sciences In Turkey And In The World”
Aral İ. OKAY
Sedimantoloji Oturumu-I
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Fuzuli Yağmurlu fuzuliyagmurlu@gmail.com

11:15 / 11:35
Sedimentological Studies Of The Zakeen And Faraghan Formatons In The North Bandar-Abbas (Se Zagros)
Arsalan Bakhshi
Arsalan Bakhshi
11:35 / 11:55
Effects Of Eustasy On The Facies And Sedimentary Environment Of The Lower Cretaceous Deposits In The East Of Kopet Dagh, Ne Iran
Amir Mohammad Jamali, Abbas Sadeghi, Ahmad Shemirani, Darioush Baghebani and Mohammad Hossein Adabi
Amir Mohammad Jamali
Abbas Sadeghi
Ahmad Shemirani
Darioush Baghebani
Mohammad Hossein Adabi
11:55 / 12:15
Microfacies And Depositional Environment Aptian-Albian Deposits (Daryan Formation) In Sivand And Dashtak Anticlines In Nw Of Shiraz
Mazaher Yavari
Mazaher Yavari
12:15 / 12:35
Sequence Stratigraphy And Palaeogeography Of The Miocene Deposits In Northwest Of Central Iran
Amir Feizi and Mahmood Jalali
Amir Feizi
Mahmood Jalali
Çağrılı Konuşma
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Behiç Çongar behiccongar@gmail.com

13:00 / 13:45
Çağrılı Bildiri
“jeoloji Mühendisliği Ve Jeoteknik Uygulamalar - Geological Engineering And Geotechnical Applications”
Kaler SÜMERMAN
Ozel Oturum Bolüm-I Mikroplar Ve Mikrop Aktivitelerinin Rolü Specıal Sessıon Part - I “microbes, Microbial Activities And Their Role In Geology”

Oturum Başkanı:
Yıldırım Dilek

14:00 / 15:30
“biogeoevolution: Interactions From The Planetary Scale Down To The Micro-Scale Of The Fungi, Bacteria And Mineral World”
Philippe CLAEYS
Philippe Claeys
/
“bioalteration Of Ocean Floor P
Harald FURNES
Harald Furnes
Nicola Mcloughlin
Hubert Staudigel
Karlis Muehlenbachs
/
“marine Methane Biochemistry And Shallow Gas Hydrates In The Black Sea”
Thomas PAPE
Thomas Pape
André Bahr
Martin Blumenberg
Heiko Sahling
Stephan A. Klapp
Richard Seifert
John D. Kessler
Gerhard Bohrmann
/
Karasal Ortamlarda Metal Sulfid Minerallerinin Oksidasyon Biyojeokimyası: Izotoplar Neler Söyler ? “biogeochemistry Of Metal Sulfide Oxidation In Terrestial Environments: What Do Isotopes Tell Us?”
Nurgül BALCI
Nurgül Çelik-Balcı
Kevin Mandernack
/
“microbial Life In Extreme Environments: Linking Geological And Microbiological Processes”
Hailiang DONG
Nurgül Çelik-Balcı
Kevin Mandernack
Ozel Oturum Iı-Tartışma
09 NİSAN 2010 CUMA
Sedimantoloji Oturumu-Iı
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Naci Gorür gorurn@gmail.com

09:00 / 09:20
Facies Analysis, Sequence Stratigraphy And Depositional Environments Of The Late Barremian-Early Aptian Succession (Tirgan Formatiom) In The Western Kopet Dagh (Ne Iran)
Behrooz Ariafar and Afshin Asghari
Behrooz Ariafar
Afshin Asghari
09:20 / 09:40
Depositional Environments & Sequence Stratigraphy Of The Albian To Turonian Intervals (Kazhdumi & Sarvak Formations) In The Nw Fars Area (Zagros Basin)
Hossein Asilian, Yaghub Lasemi, Davood Morsalnezhad, Mahmud Jalali and Ali Khosravi sereshki
Hossein Asilian
Yaghub Lasemi
Davood Morsalnezhad
Mahmud Jalali
Ali Khosravi Sereshki
09:40 / 10:00
Microfacies, Depositional Environments And Diagenesis Of The Qom Formation In The East Of Tehran
Mohammad Reza Naeeji
Mazaher Yavari
10:00 / 10:20
Depositional Environments Of The Lower Miocene Evaporites Of The Kalhur Member In The Zagros Fold-Thrust-Belt, Sw Iran
M.A. Kavoosi and Sh. Sherkati
M.a. Kavoosi
Sh. Sherkati
10:20 / 10:40
New Data On The Organic Reef Buildups Of The Upper Jurassic Deposits Within South-East Caucasus
Fakhri Mirzayev
Fakhri Mirzayev
10:40 / 11:00
Tectonic Role In Carbonate Platforms Configuration: A Case Study Of Cenomanian-Turonian Deposits At Khorramabad Area, Ne Of Lurestan, Iran
Seyed Abolghasem Mahmoudi and Mohammad Ali Kavoosi
Seyed Abolghasem Mahmoudi
Mohammad Ali Kavoosi
Çağrılı Konuşma
Sadrettin Alpan Salonu

Oturum Başkanı: Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr

11:15 / 12:00
Çağrılı Bildiri
“yaşam Etiği, Bilim Etiği Ve Meslek Etiği - Ethics Of Life, Science Ethics, And Professional Ethics
Ayhan SOL
13:00 / 13:45
Çağrılı Bildiri
“evrim Kuramının Türkiye’ye Girişi Ve Etkileri - The Reception Of The Theory Of Evolution In Turkey And Its Impact”
Remzi DEMİR
Sedimantoloji Oturumu-Iıı
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Mehmet Ozkul m.ozkul@gmail.com

14:00 / 14:20
Yağlıpınar Formasyonu’nun Sedimantolojisi, Pınarbaşı Kuzeyi, Kayseri Sedimentologıc Features Of Yağlıpınar Formation, Northern Pınarbaşı, Kayseri
Fatma TARAF ve İbrahim TÜRKMEN
Fatma Taraf
Ibrahim Türkmen turkmen0055@yahoo.com
09 MAYIS 2010 PAZAR
Sedimantoloji Oturumu-Iv
Sadrettin Alpan (Sa) Salonu

Oturum Başkanı: Tahsin Attila Çiner attilaciner@gmail.com

15:40 / 16:00
Adıyaman Çevresinde Yüzeyleyen (Güneydoğu Türkiye) Geç Miyosen Yaşlı Şelmo Formasyonu’na Ait Soft-Sediment Deformasyon Yapıları Soft-Sediment Deformation Structures In The Late Miocene Şelmo Formation Around Adıyaman Area, Southeastern Turkey
Calibe Koç Taşgın, Hükmü Orhan, İbrahim Türkmen ve Ercan Aksoy
Calibe Koç Taşgın calibekoc@firat.edu.tr Hükmü Orhan hukmu.orhan@gmail.com Ibrahim Türkmen turkmen0055@yahoo.com Ercan Aksoy eaksoy@firat.edu.tr
05 NİSAN 2010 PAZARTESİ
Beyazıt Erdem Maden Yatakları Oturumu-I
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Tandoğan Engin tandogane@yahoo.com

14:00 / 14:20
Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Cevherleşmelerinin Kökensel Olarak Incelemeleri Genetical Investigation Of Balya-Balıkesir Lead-Zinc Mineralization
Gülsevim ÖZIŞIK, İlkay KUŞCU, Nilgün GÜLEÇ
Gülsevim Ozışık
Ilkay Kuşcu ikuscu@mu.edu.tr Nilgün Türkan Güleç nilgun@metu.edu.tr
Maden Yatakları Oturumu-Iı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Mehmet Atasever Gedikoğlu

16:00 / 16:20
Kızıldağ (Hatay) Ve Islahiye (Gaziantep) Ofiyoliti Kromititlerinin Platin Grubu Element Jeokimyasına Ait Ilk Bulgular
Hatice Kozlu, Hasan Yıldız ve Afitap Taş Doğan
Hatice Kozlu
Hasan Yıldız
Afitap Taş Doğan
06 NİSAN 2010 SALI
Maden Yatakları Oturumu-Iıı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Ahmet Sağıroğlu a.sagiroglu@gmail.com

09:00 / 09:20
Dutlu (Oltu-Erzurum-Kd Türkiye) Porfiri Cu Cevherleşmesinin Jeolojik Ozellikleri The Geological Features Of Dutlu (Oltu-Erzurum-Ne Turkey) Porphyry Cu Mineralisation
Mehmet ASLAN, İsmet CENGİZ, Serkan ÖZKÜMÜŞ, Muhittin YIĞMATEPE, Ömer KESGİN, Oktay TUVAR, Nizami DENİZ, Cevdet ÇAKIR ve Neşat KONAK
Mehmet Aslan mehmetaslan@mta.gov.tr Ismet Cengiz ismetcengiz@yahoo.com Serkan Ozkümüş mtaserkan@yahoo.com Muhittin Yığmatepe kavaktepe23@hotmail.com
Omer Kesgin
Oktay Tuvar
Nizami Deniz nizamideniz@mynet.com Cevdet Çakır cevdetcakir@yahoo.com Neşat Konak konak@mta.gov.tr
Maden Yatakları Oturumu-Iv
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Selahatdin Yıldırım syildirim_tr@yahoo.com

11:15 / 11:35
Kb Anadolu’da Bazı Pb-Zn Cevherleşmelerinin Iz Element Değerleri Ile Biyojeokimyasal Verilerinin Karşılaştırılması- Onbulgular Comparison Of Trace Element Contents Of Some Pb-Zn Mineralizations And Biogeochemical Data At Nw Anatolia- First E
Hilal Ulukol, İ.Sönmez Sayılı, Abdullah Sungurlu, Latif Kurt, Seda Özdemir
Hilal Kibar hilalulukol53@hotmail.com Ibrahim Sonmez Sayılı sayili@eng.ankara.edu.tr
Abdullah Sungurlu
Latif Kurt
Seda Ozdemir Fritz s.ozdemirs@gmail.com
Fikret Tarhan Mühendislik Jeolojisi Ve Jeoteknik Oturumu-I
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Vedat Doyuran

13:00 / 13:20
Şahnadere (Mersin) Su Toplama Havzasının Niceliksel Heyelan Risk Değerlendirmesi Quantitative Landslide Risk Assessment For The Şahna River (Mersin) Watershed
Engin ÇİL ve Tolga ÇAN
Engin Çil engin.cil@gmail.com Tolga Çan tolgacan@cu.edu.tr
Jeokronoloji Ve Izotop Jeolojisi Oturumu
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Muharrem Satır satir@uni-tuebingen.de

15:20 / 15:40
Istanbul Zonu'nda Karbonifer Flişinin Kaynak Alanı: Kumtaşı Petrografisi Ve Kırıntılı Zirkon-Rutil Jeokronolojisi Source Of The Carboniferouıs Flysch Of The Istanbul Zone: Sandstone Petrography And Detrital Zircon-Rutile Geochronology
Nilgün Okay, Thomas Zack, Aral I. Okay ve Matthias Barth
Nilgün Okay
Thomas Zack
Aral Okay okay@itu.edu.tr
Matthias Barth
07 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA
Maden Yatakları Oturumu-V
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Ozcan Dumanlılar habeoz@hotmail.com

09:00 / 09:20
Kabadüz (Ordu, Kd-Türkiye) Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Alterasyon Mineralojisi, Sıvı Kapanım Ve La-Icpms Pb Izotop Ozellikleri Alteration Mineralogy, Fluid Inclusion And La-Icpms Lead Isotope Properties Of Pb-Zn-Cu Ore Deposits From The Kabad
Yılmaz Demir, M. Burhan Sadıklar, İbrahim Uysal, Andrea Ceriani, Nurullah Hanilçi
Yılmaz Demir ydemir78@hotmail.com
M. Burhan Sadıklar
Ibrahim Uysal
Andrea Ceriani
Nurullah Hanilçi
Petrol Jeolojisi Oturumu-I
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Doğan Perinçek perincek@yahoo.com

11:15 / 11:35
Geology And Geochemical Characteristics Of Upper Triassic - Lower Jurassic Galandrud Coals Of The Central Alborz In Northern Iran
L. Ardebili, V.M. Babazadeh, Z.İ.Mammadov, and P. Navi
Alizadeh Bahram
Alipour Majid
Hosseini S. Hossien
Jahangard A. Abbas
11:35 / 11:55
Geochemical Characteristics Of Organic Matter From Qom Formation Rocks Of North-West Of Iran (Uremia)
A.R.Gandomi and F.Tezheh
A.r. Gandomi
F. Tezheh
11:55 / 12:15
Geochemical Characteristics Of Triassic-Jurassic Boundary In Tabas Basin, Central Iran
Alizadeh Bahram, Alipour Majid, Hosseini S. Hossien and Jahangard A. Abbas
Alizadeh Bahram
Alipour Majid
Hosseini S. Hossien
Jahangard A. Abbas
Petrol Jeolojisi Oturumu-Iı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: A.sami Derman

13:00 / 13:20
Korkuteli (Antalya) Kuzeyi Mesozoyik Otokton Çökellerinin Organofasiyes Ozellikleri Organofacies Characteristics Of Autochthon Mesozoic Sediments In Korkuteli (Antalya), Turkey
Selin Hökerek ve Orhan Özçelik
Selin Hokerek
Orhan Ozçelik orhanozceli@gmail.com
Stratigrafi Oturumu
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Baki Erdoğan Varol varol@eng.ankara.edu.tr

15:20 / 15:40
Sequence Stratigraphy Of Early Cretaseous At Central And Eastern Part Of The Kopet-Dagh Basin, Ne Iran
Khakhki, N. H., Ariayi, A.A., Allame, M., Rafighdoust, Y.
Nafiseh Hashemian Khakhki
A.a. Ariayi
Mohsen Allame
Yasaman Rafighdoust
15:40 / 16:00
Biostrathigraphy And Paleoecology Of The Maastrichtian Corals In Sw Iran (Zagros Thrust Zone)
Amirkhani, A.
Alireza Tahmasbi Sarvestani
Mohammad Ghavidel-Syooki
Abbas Sadeghi
Mohammad Hossein Adabi
16:00 / 16:20
Revised Biostratigraphy And New Biozonation For The Aptian Succession In Central And High Zagros
Yazdi-Moghadam, M., Khorashahi, M. and Safari, F.
Mohsen Yazdi-Moghadam
Maryam Khorashahi
Fatemeh Safari
16:20 / 16:40
Doğu Toroslar’da Suna Tepe (Yahyalı/kayseri) Ve Yakın Çevresinde Yüzeyleyen Üst Permiyen-Alt Triyas Geçişindeki Kayaların Biyosıtratigrafisi Ve Mikro Fasiyes Ozellikleri The Biostratigraphy And Microfaccies Properties Of The Baundery Of Upper
Yümün, Z. Ü.
Zeki Ünal Yümün zyumun@gmail.com
08 NİSAN 2010 PERŞEMBE
Mühendislik Jeolojisi Ve Jeoteknik Oturumu-Iı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Reşat Ulusay resat@hacettepe.edu.tr

09:00 / 09:20
Atık Pet Şişe Kırıklarının Zemin Iyileştirilmesinde Kullanılması Use Of Waste Pet Bottles For Soil Improvement
Osman Günaydın, Mustafa Fener, Sair KAHRAMAN ve Semiha AKÇAÖZOĞLU
Osman Günaydın
Mustafa Fener
Semiha Akçaozoğlu
09:20 / 09:40
Zemin Iyileştirmesinde Statik Sıkıştırma Yönteminin Kullanılması Use Of Static Compaction Method In Soil Improvement
Ebru Yüce ve Kamil Kayabalı
Ebru Yüce yuce.ebru@hotmail.com Kamil Kayabalı kayabali@eng.ankara.edu.tr
Afetler-Jeolojik Tehlikeler Oturumu
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Şükrü Ersoy sersoy@yildiz.edu.tr

11:15 / 11:35
Kuzey Anadolu Yanal Atımlı Fay Zonu, Tokat Masifi, Amasya Dolaylarındaki Olası Jeolojik Tehlikeler Possible Geologic Hazards Of The North Anatolian Shear Zone Around Tokat Massif, Amasya
G. Okan Yıldız, Timothy A. Shin, Elizabeth J. Catlos, Şebnem H. Düzgün, and E. Burcu Özdemir
Gokhan Okan Yıldız e155334@metu.edu.tr
Timothy A. Shin
Şebnem Düzgün
E.burcu Ozdemir
09 NİSAN 2010 CUMA
Jeokimya Oturumu-I
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Nilgün Türkan Güleç nilgun@metu.edu.tr

09:00 / 09:20
Yıldızeli (Sivas) Yöresi’nde Ultramafikler Ile Ilişkili Flogopit Oluşumları Phylogopite Occurrences Related To Ultramafics In Yıldızeli (Sivas) Area
Hüseyin Yalçın Ömer Bozkaya ve Hülya Yeşildağ
Hüseyin Yalçın yalcin@cumhuriyet.edu.tr Omer Bozkaya bozkaya66@gmail.com Hülya Şermet hyesildag_79@hotmail.com
Jeokimya Oturumu-Iı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Cem Saraç cemsarac@mail.com

10:30 / 10:50
Doğu Karadeniz Volkanitlerinin Hidrotermal Alterasyonu, Kütle Değişimleri Ve Iz Elementlerin Davranışı The Behavior Of Elements And Mass Changes During Hydrothermal Alteration/mineralization Of Eastern Black Sea Volcanites, Turkey
Muazzez Çelik Karakaya ve Necati Karakaya
Muazzez Çelik Karakaya Necati Karakaya necat23@hotmail.com
Karma Jeoloji Oturumu
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Tahir Ongür tahirongur@gmail.com

11:40 / 12:00
Enerji De Hidrolik Santrallar Gerçeği Reality Of Hydro Power Plant On Energy
İsmail KÜÇÜK
Ismail Küçük
12:00 / 12:20
Yağışlara Bağlı Gelişen Heyelanların Zamansal Olabilirliğinin Yağış-Frekans Analizleri Ile Kestirimi Estimating Temporal Probability Of Rainfall-Induced Landslides By Rainfall-Frequency Analyses
Tolga ÇAN, T., ÇİL, E. ve Duman, T. Y.
Tolga Çan tolgacan@cu.edu.tr Engin Çil engin.cil@gmail.com Tamer Yiğit Duman t.duman@fugro.com
Mühendislik Jeolojisi Ve Jeoteknik Oturumu-Iıı
Ihsan Ruhi Berent Salonu

Oturum Başkanı: Necdet Türk necdet.turk@deu.edu.tr

14:00 / 14:20
Kaya Kütlelerinin Dayanımının Belirlenmesi Için Eğrisel Indirgeme Zonunu Dikkate Alan Yeni Bir Ampirik Yaklaşım A New Empirical Approach Considering Strength Reducing Curve Zone For Predicting Of Strength Of Rock Masses
Özge S. Dinç, HarunSönmez H, K. Erçin Kasapoglu, Aycan Coskun ve M. Celal Tunusluoglu
Ozge S. Dinç
Harun Sonmez haruns@hacettepe.edu.tr Kadri Erçin Kasapoğlu ercin@hacettepe.edu.tr
Aycan Coşkun
M.c. Tunusluoğlu
Mühendislik Jeolojisi Ve Jeoteknik Oturumu-Iıı
Ihsan Ruhi Berent Salonu
15:30 / 15:50
Anıtkabir Sarı Travertenlerinde P Dalgası Hızı Olçümleri Ile Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi Assessment Of The Weathering Degree Of Anıtkabir Yellow Travertines Using P-Wave Velocity Measurements
Mutluhan Akın, Aydın Özsan, Mehmet Altıntaş ve Selahattin Saraç
Mutluhan Akın
Aydın Ozhan
Mehmet Altınbaş
Selahattin Saraç
15:50 / 16:10
Kayaçların Çekme Dayanımının Regresyon Analizleri Ve Yapay Sinir Ağları Ile Tahmin Edilmesi Ve Modellerin Karşılaştırılması Prediction Of Tensile Strength Of Rocks By Using Regression Analyses And Artificial Neural Networks And Comparison Of The Mod
Selçuk Alemdağ, Zülfü Gürocak, Musharraf M. Zaman ve Pranshoo Solanki
Selçuk Alemdağ selcukalemdag@gmail.com
Zülfü Gürocak
Musharraf M. Zaman
Pranshoo Solanki
05 NİSAN 2010 PAZARTESİ
Eski Iklim Değişikliklerinin Jeolojisi Oturumu-I
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com

14:00 / 14:20
Sw Anadolu’da Oren Havzasına Ait Miyosen Makro Ve Mikro Floraları: Paleoiklimsel Ve Paleovejetasyonel Yorumlamalar The Miocene Macro And Micro-Floras Of The Oren Basin In The Sw Anatolia: Palaeoclimatic And Palaeovegetational Interpretation
Mine Sezgül Kayseri, Funda Akgün, Volker Wilde ve Angela Bruch
Mine Sezgül Kayseri Ozer mskayseri@gmail.com Funda Akgün funda.akgun@deu.edu.tr
Volker Wilde
Angela Bruch
Eski Iklim Değişikliklerinin Jeolojisi Oturumu-Iı
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Ismail Omer Yılmaz ioyilmaz@metu.edu.tr

15:40 / 16:00
The New Data On The Paleotemperature Of Pliocene Basins Within South Caspian
Chingiz Khalifazade
Chingiz Khalifazade
16:00 / 16:20
Dikit Iz Element Içeriğinden Paleoçevre Koşullarının Belirlenmesi: Yelini Mağarası (Günyüzü, Eskişehir) Determination Of Paleoenvironmental Conditions Based On The Trace Element Composition Of Stalagmite: Yelini Cave (Günyüzü, Eskişehir-Turkey)
Gizem Şenoğlu, C. Serdar Bayarı, Nur Özyurt ve Mertcan Özbakır
Gizem Erkan gizsen@hotmail.com Celal Serdar Bayarı serdar@hacettepe.edu.tr Naciye Nur Ozyurt nozyurt@hacettepe.edu.tr
Mertcan Ozbakır
06 NİSAN 2010 SALI
Hidrojeoloji Oturumu-I
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Hasan Yazıcıgil hyazici@metu.edu.tr

09:00 / 09:20
Mogan Ve Eymir Gölleri Arasındaki Hidrojeolojik Sistemde Çok Bilşenli Ağır Metal Taşınım Modeli Multi-Component Model Of The Transport Of Heavy Metals In The Hydrogeological System Between Lake Mogan And Lake Eymir (Gölbaşı, Ankara)
Dişli, E. ve Tezcan, L.
Erkan Dişli Abbas Hilmi Karadağlı
Hidrojeoloji Oturumu-Iı
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı:
Nurkan Karahanoğlu

10:40 / 11:00
Geoelectrical Maps Of Aquifer Horizons Of Fatha Formation / Nw Iraq
Marwan Mutib and Mahmood Salman Ahmed
Marwan Mutib
Mahmood Salman Ahmed
11:00 / 11:20
Isparta Ili – Merkez Çobanisa Köyü - Kulovası (Davras Dağı Kayak Mrk) Hidrojeolojisi Ve Jeofizik Rezistivite Çalışmaları Sonuçları Isparta Province – Çobanisa Village – Kulovası (Mountain Davras Ski Center) Hydrogeology And Geophys
M. Necdet Halıcı
Mustafa Necdet Halıcı necdethalici@gmail.com
Jeotermal Kaynaklar Ve Sondaj Uygulamaları Oturumu
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Ibrahim Akkuş akkusmta@gmail.com

13:00 / 13:20
Sandıklı (Afyon) Jeotermal Sahası Merkezi Isıtma Sistemi Ve Gelişimi Heating System And Development Of The Sandıklı (Afyon) Geothermal Field
İsmail H. Karamanderesi, Ibrahim Gündogan, Yeşim Yücel Öztürk, Cahit Helvacı and Talip Güngör
Fatma Aksever
Ayşen Davraz
Eşref Birol Ozgül ebirol32@gmail.com Remzi Karagüzel remzikaraguzel@gmail.com
Kültürel Jeoloji Ve Jeomitoloji, Jeolojik Miras, Jeoparklar Ve Jeoturizm Oturumu
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Gulam Muhammet Vedat Toprak toprak@metu.edu.tr

15:00 / 15:20
Olba Antik Kentinde Arkeolojik Yapı Sınırlarının Jeofizik Yöntemle Belirlenmesi: Mersin, Türkiye Determination Of The Boundaries Of Archaeological Structures By A Geophysical Prospecting Method In The Ancient Site Of Olba: Mersin, Turkey
Kıvanç Zorlu, Emel Erten, Övünç Kargı Aksoy
Kıvanç Zorlu
Emel Erten
Ovünç Aksoy ovuncjeo83@gmail.com
07 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA
Magmatizma, Volkanizma Oturumu-I
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Yusuf Kağan Kadıoğlu kadi@ankara.edu.tr

09:00 / 09:20
 Çelikhan-Sincik Yöresinde Pütürge Metamorfitleri’ni Kesen Damar Kayaçları Maden Karmaşığı’na Mı Ait? Are The Vein Rocks , Which Cuts The Pütürge Metamorphics At The Çelikhan- Sincik Region, Belongs To The Maden Complex?
Esra Yıldırım, A.Feyzi Bingöl and Nail Yıldırım
Esra Yıldırım
A.feyzi Bingol
Nail Yıldırım nailyildirim@gmail.com
Magmatizma, Volkanizma Oturumu-Iı
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Abidin Temel atemel@hacettepe.edu.tr

10:20 / 10:40
Kuzeybatı Anadolu’da Çanakkale-Çan Yöresi Volkanik Kayaçlarının Jeolojik Ve Petrolojik Ozellikleri Ve Evriminin Araştırılması Geological, Petrological And Evolutionary Features Of Volcanic Rocks Around Çanakkale-Çan In The Northwest Anatolia
Söylemezoğlu, S., Yılmaz, Y. ve Öngen, S.
Seray Ozgür Yücel Yılmaz yyilmaz@khas.edu.tr
Sinan Ozgen
Mineraloji, Petrografi Oturumu-I
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Hasan Bayhan hbayhan@hacettepe.edu.tr

13.00 / 13:20
Gemological Potentials Of East Azerbaijan Province, Nw Of Iran
Hajalilou, B. and Vusuq, B. P.
B. Hajalilou
B. P. Vusuq
13:20 / 14:00
Mayıslar-Sarıcakaya (Eskişehir) Bölgesinde Sündikendağı Yatağındaki Mineralizasyonlar; Süstaşı Mavi Kalsedon Ve Metalik Cevher Oluşukları Mineralizations In The Sündikendağı Deposit In The Mayıslar-Sarıcakaya (Eskişehir) Region; Gem Blue Chalcedony
Murat Hatipoğlu, Yaşar Kibici ve Steven C. Chamberlain
Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr Yaşar Kibici ykibici@gmail.com
Steven C. Chamberlain
Mineraloji, Petrografi Oturumu-Iı
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Yavuz Erkan

14:00 / 15:00
Mineral Assemblages Sequence Of Contact Aureole Of Mashhad Granite
S. M. Homam
S. M. Homam
15:00 / 15:20
Akdağmadeni (Yozgat) Pb-Zn Yataklarındaki Kuvars Ve Sfalerit Minerallerinde Yapılan Sıvı Kapanım Çalışmaları Fluid Inclusion Studies On Quartz And Sphalerite Minerals In Pb-Zn Deposits Around Akdagmadeni (Yozgat)
Ebru Coşkun ve Yurdal Genç
Ebru Ozyıldırım ebruozyildirim@hotmail.com Yurdal Genç ygenc@hacettepe.edu.tr
Enerji Hammaddeleri Oturumu
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Güner Ünalan unalanguner@yahoo.com

16:00 / 16:20
Silivri-Çatalca (Istanbul) Kömürlerinin Kimyasal Ve Organo-Petrografik Ozellikleri Chemical And Organo-Petrographical Characteristics Of Silivri-Çatalca (Istanbul)
İlker ŞENGÜLER
16:20 / 16:40
Keles (Bursa) Neojen Havzası Linyit Içerikli Çökellerin Litofasiyesleri Ve Çökelme Ortamı Lithofacies And Depositional Environment Of The Lignite-Bearing Sediments In The Neogene Keles (Bursa) Basin
Yakup ÇELİK
Yakup Çelik yakup@iuc.edu.tr
08 NİSAN 2010 PERŞEMBE
Gol Araştırmaları Oturumu
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr

09:00 / 09:20
Ergene Havzası Çökellerinde Stratigrafik Kapanların Jeoelektrik Yöntemle Üç Boyutlu Görüntülenmesi 3D Monitoring Of Stratigraphic Trap In Ergene Basin Sediments With The Geoelectric Method
Özcan, K., Yüksel, F. A., Hoşkan, N. ve Ergüven, K.
Kübra Ozcan
Fethi Ahmet Yüksel
Nihan Hoşkan
Kübra Ergüven
Uzaktan Algılama Ve Cbs Oturumu-I
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Can Ayday cayday16@gmail.com

11:20 / 11:40
Aksaray Ili Yeraltı Sularının Korozif Etkinlik Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Belirlenmesi Evaluation Of Corrosive Activity Of The Groundwater In The Aksaray Province Via Geographic Information Systems
Kavurmacı, M.
Mustafa Murat Kavurmacı muratkavurmaci@yahoo.com
Uzaktan Algılama Ve Cbs Oturumu-Iı
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı:
Lütfi Süzen

13:00 / 13:20
Aster Tır Verisi Ile Köyceğiz Körfezi Kaynak Boşalım Noktalarının Belirlenmesi The Recognition Of Discharge Locations By Aster Tır Data, Köyceğiz Bay, Muğla, Turkey
GÜRÇAY, B., TÖRK, K., KURTTAŞ, T., AKÇAKAYA, U. T., AKGÖZ, M. ve SAVAŞ, F.
13:20 / 13:40
 Analysis Of Stress Condition Of Faults In Oil-Gas-Bearing Areas Using Gıs And Seismic Data
Vakhnin, M.
Michail Vakhnin
09 NİSAN 2010 CUMA
Çevre Jeokimyası Ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-I

Oturum Başkanı: Yüksel Orgün Tutay orguny@gmail.com

09:00 / 09:20
Çevre Jeolojisi Açısından (Perspektifinden) Tıbbi Jeoloji’nin Ilkeleri Ve Sorunları Principles And Problems Of Medical Geology In The Frame (Perspective) Of Environmental Geology
Ali Yılmaz ve Fuat Özyonar
Ali Yılmaz ylmazali06@gmail.com
Fuat Ozyonar
Çevre Jeokimyası Ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-Iı
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Ayten Oztüfekçi aytenoztufekci@gmail.com

11:00 / 11:20
Bekilli Ve Süller (Denizli, Batı Anadolu) Talk Oluşumlarının Petrografik Ve Petrokimyasal Incelenmesi Ve Akciğer Hastalığı Riski Açısından Değerlendirilmesi Petrographic And Petrochemical Investigation Of Bekilli Ve Süller (Denizli, Batı Anadolu)
Yahya Özpinar ve Mustafa Eğri
Yahya Ozpınar yozpinar@pamukkale.edu.tr Mustafa Eğri geologistmustapha@hotmail.com
Çevre Jeolojisi Oturumu
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Ali Yılmaz ylmazali06@gmail.com

14:00 / 14:20
Kömürlerimizin Çevre Duyarlılığı Ile Uyumlu Olarak Kullanılması Utilization Of Our Coals, Complying With The Environmental Awareness
TOPRAK, S.
Selami Toprak seltop@yahoo.com
Endüstriyel Hammaddeler Oturumu
Ihsan Ketin Salonu

Oturum Başkanı: Ismet Ozgenç ismet.ozgenc@deu.edu.tr

16:00 / 16:20
Doğaltaşlarda Kalite Değerlendirme Ve Belgelendirme: Denizli Travertenleri Orneği Quality Assessment And Certification On Natural Stones: Example Of Denizli Travertine
ÇOBANOĞLU, İ., ÇELİK, S. B. ve KAYA, M.
16:20 / 16:40
Van Gölü Havzası Killerinin Potansiyel Kullanım Alanları Potential Uses Of Clays In The Van Lake Basin
Ateş, Y. ve Yakupoğlu, T.
Kurultay Oturum Yürütücüleri Değerlendirme Toplantısı (Kurultay’ın Değerlendirmesi Ve Oneriler – Uzaktan Algılama Salonu) (Toplantı Tüm Yerbilimcilere Açıktır)
10 NİSAN 2010 CUMARTESİ
Teknik Gezi I (Lider: Ercüment Sirel) “ankara Civarındaki Kretase-Tersiyer Geçişini Gösteren Tipik Kesitler Ve Paleosen-Eosen Yaşlı Çayraz Kesiti / The Typical Sections Of Cretaceous-Tertiary Transition Around Ankara And Paleocene-Eocene A
Ankara

Oturum Başkanı:
Ercüment Sirel

11 NİSAN 2010 PAZAR
Teknik Gezi Iı (Lider: Cahit Helvacı) “ankara Beypazarı Trona Yatağı / Beypazarı-Ankara Trona Deposit”
Ankara

Oturum Başkanı: Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası