TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Doğu Toroslar’da Suna Tepe (Yahyalı/Kayseri) ve Yakın Çevresinde Yüzeyleyen Üst Permiyen-Alt Triyas Geçişindeki Kayaların Biyosıtratigrafisi ve Mikro Fasiyes Özellikleri

Bildiri Türü

Yazar
Zeki Ünal Yümün zyumun@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası