TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Bolkar Dağları Güneyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun Jeolojik ve Tektonik Özellikleri

Bildiri Türü

Yazarlar
Kemal Zorlu kemalzorlu.geol@gmail.com Erol Ozer erolozer@mersin.edu.tr Ulaş Inan Sevimli usevimli@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası