TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Mogan ve Eymir Gölleri Arasındaki Hidrojeolojik Sistemde Çok Bilşenli Ağır Metal Taşınım Modeli

Bildiri Türü

Yazarlar
Erkan Dişli Abbas Hilmi Karadağlı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası