TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Microfacies and Depositional Environment Aptian-Albian Deposits (Daryan Formation) in Sivand and Dashtak Anticlines in NW of Shiraz

Bildiri Türü

Yazar
Mazaher Yavari
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası