TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
63. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi 05.04.2010 - 09.04.2010
Haberler
Genel Bilgiler

PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ.

KONAKLAMA BİLGİLERİ

 

Ülkemizin en önemli ve en uzun soluklu bilimsel etkinliği olan Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın 63.sünü düzenliyoruz. 1947 yılında bir avuç Türkiye aydınlanmacısı yerbilimcinin başlattığı jeoloji bilimi ve uygulama alanlarında yaratılan ürünlerin kesintisiz sergilendiği bir geleneği sürdürüyoruz.

Jeolojinin eşsiz zenginlikteki alanlarında üretilen bilimsel araştırma ve çalışmaların sunulduğu, tartışılarak zenginleştiği kurultaylarımız, ülke yerbilimine önemli bilimsel katkılar sunmasının yanında, üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren, yerbilimcileri buluşturan özgün bir birlikteliği de her yıl artan bir ivmeyle yerine getirmektedir.

Kurultaylar, sadece bilmenin yeterli olmadığı bilinciyle; üretilen bilgiyi bilimsel düşünceyi yaygınlaştırma, bilimin toplumsal yaşamda yol göstericiliğini sağlama amacına da hizmet etmektedir.

Bilimsel düşünce yerine dogmatik düşüncenin sistemli olarak yerleştirildiği, doğa olaylarının afete dönüştüğü, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak için jeoloji bilim ve uygulamalarına hala yeteri kadar önem verilmeyen, uygarlık tarihinin bilim ve felsefede beşiği olan bir ülkede, bilginin sadece üretilmesi yeterli olmamaktadır. Bilginin toplumla ve yaşamla bütünleşmesi gerekmektedir.

 

Bilimle, emekle, inatla ve umutla gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultaylarımızı bu yönde geliştirmek için, düşünen, sorgulayan, yorumlayarak üreten bizlere, değiştirip dönüştürmek adına da önemli görevler düşmektedir.

Bu amaçla, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nda jeolojinin temel konuları ile birlikte; yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın kamu yararına verimli biçimde değerlendirilmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarını, su kaynaklarımız ile meslek alanlarımızı doğrudan ilgilendiren, insanımızı olumsuz etkileyen doğa olaylarının afete dönüştürülmesini ve çevre sorunlarını ele almayı, bu konuları çağrılı konuşmalar, özel oturumlar, paneller ile zenginleştirmeyi düşünmekteyiz.

 

Bu bağlamda; yaşam etiği, bilim etiği ve meslek etiğini etkin biçimde gözeten, bilimsel, teknik, felsefi, kültürel ve sanatsal yönleri ağır basan uluslararası katılımlı bir kurultayın gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

Kurultayımız her yıl olduğu gibi, oturum yürütücüleri tarafından yönlendirilecek ve iletişim internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın akademisyenlerimizin ve kamu kurum kuruluşları ile özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın aktif katılımlarıyla zenginleşip gelişeceği inancı içerisindeyiz. Tüm yerbilimcilerin belirtilen amaçlara yönelik katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

 

Tümü

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı

15.04.2024 - 19.04.2024

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi

10.04.2023 - 14.04.2023

74.türkiye Jeoloji Kurultayı

11.04.2022 - 15.04.2022

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)

24.05.2021 - 28.05.2021

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

28.01.2019 - 01.02.2019

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

23.04.2018 - 27.04.2018

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

10.04.2017 - 14.04.2017

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

11.04.2016 - 15.04.2016

68.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

06.04.2015 - 10.04.2015

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

14.04.2014 - 18.04.2014

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

01.04.2013 - 05.04.2013

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

02.04.2012 - 06.04.2012

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.04.2011 - 29.04.2011

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

05.04.2010 - 09.04.2010

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

13.04.2009 - 17.04.2009

61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ

24.03.2008 - 28.03.2008

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

16.04.2007 - 22.04.2007

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

20.03.2006 - 24.03.2006

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

11.04.2005 - 15.04.2005

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

08.03.2004 - 12.03.2004

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

14.04.2003 - 20.04.2003

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

11.03.2002 - 15.03.2002

54. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

07.03.2001 - 11.03.2001

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.2000 - 25.02.2000

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.05.1999 - 12.05.1999

51. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

16.02.1998 - 20.02.1998

50. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ SALONLARI

17.02.1997 - 19.02.1997

49. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

12.02.1996 - 16.02.1996

48. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1995 - 24.02.1995

47. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1994 - 25.02.1994

46. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1993 - 19.02.1993

45. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

24.02.1992 - 28.02.1992

44. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

04.02.1991 - 08.02.1991

43. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

03.04.1989 - 07.04.1989

42. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1988 - 19.02.1988

41.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

16.02.1987 - 20.02.1987

40.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.02.1986 - 14.02.1986

39.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi

18.02.1985 - 22.02.1985

38.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

20.02.1984 - 24.02.1984

37.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1983 - 25.02.1983

36.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

22.02.1982 - 26.02.1982

35.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

09.03.1981 - 13.03.1981

34.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TPAO Konferans Salonları

03.03.1980 - 07.03.1980

33.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

05.03.1979 - 09.03.1979

32.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1978 - 24.02.1978

31.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

21.02.1977 - 25.02.1977

30.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

23.02.1976 - 27.02.1976

28.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

26.02.1974 - 02.03.1974

27.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

20.02.1973 - 24.02.1973

26.türkiye Jeoloji Kurultayı

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU

22.02.1972 - 25.02.1972

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası