TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

 

Sözlü ve poster sunumları için bildiri özlerini son gönderme tarihi

11 Ocak 2010

Yazarlardan yeniden düzenlenmiş bildirilerin son alınma tarihi

15 Şubat 2010

Film ve slayt gösterileri için son başvuru tarihi

1 Mart 2010

Yazara bildiri veya poster kabulünün bildirim tarihi

1 Mart 2010

Kayıt ve ödemeler için son tarih

15 Mart 2010

Misafirhane ve oteller için rezervasyon son tarihi

15 Mart 2010

Sözlü ve poster sunum tarihleri

5-9 Nisan 2010

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası