TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

The Geological Features of Dutlu (Oltu-Erzurum-NE Turkey) Porphyry Cu Mineralisation

Bildiri Türü

Yazarlar
Mehmet Aslan mehmetaslan@mta.gov.tr Ismet Cengiz ismetcengiz@yahoo.com Serkan Ozkümüş mtaserkan@yahoo.com Muhittin Yığmatepe kavaktepe23@hotmail.com
Omer Kesgin
Oktay Tuvar
Nizami Deniz nizamideniz@mynet.com Cevdet Çakır cevdetcakir@yahoo.com Neşat Konak konak@mta.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası