TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Bekilli ve Süller (Denizli, Batı Anadolu) Talk Oluşumlarının Petrografik ve Petrokimyasal İncelenmesi ve Akciğer Hastalığı Riski Açısından Değerlendirilmesi

Bildiri Türü

Yazarlar
Yahya Ozpınar yozpinar@pamukkale.edu.tr Mustafa Eğri geologistmustapha@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası