TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kuzeybatı Anadolu’da Çanakkale-Çan Yöresi Volkanik Kayaçlarının Jeolojik ve Petrolojik Özellikleri ve Evriminin Araştırılması

Bildiri Türü

Yazarlar
Seray Ozgür Yücel Yılmaz yyilmaz@khas.edu.tr
Sinan Ozgen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası