TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı
GENEL JEOLOJİ
 • Aral Okay
YAPISAL JEOLOJİ-TEKTONİK
 • Yaşar Ergün Gokten
PALEOMANYETİZMA
 • Orhan Tatar
GÜNCEL TEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Gürol Seyitoğlu
PALEOSİSMOLOJİ VE ARKEOSİSMOLOJİ
 • Erhan Altunel
PALEONTOLOJİ
 • Ercüment Sirel
SEDİMANTOLOJİ
 • Fuzuli Yağmurlu
KIYI-DENİZ JEOLOJİSİ
 • Memet Namık Çağatay
GÖL ARAŞTIRMALARI
 • Nizamettin Kazancı
STRATİGRAFİ
 • Baki Erdoğan Varol
ESKİ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN JEOLOJİSİ
 • Okan Tüysüz
MİNERALOJİ
 • Hasan Bayhan
PETROGRAFİ
 • Yavuz Erkan
MAGMATİZMA
 • Yusuf Kağan Kadıoğlu
VOLKANİZMA
 • Abidin Temel
MADEN YATAKLARI
 • Tandoğan Engin
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • Cahit Helvacı
ENERJİ HAMMADDELER
 • Güner Ünalan
PETROL JEOLOJİSİ
 • Doğan Perinçek
JEOKİMYA
 • Nilgün Türkan Güleç
JEOKRONOLOJİ ve İZOTOP JEOLOJİSİ
 • Mehmet Cemal Goncüoğlu
JEOİSTATİSTİK
 • Cem Saraç
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve JEOTEKNİK
 • Reşat Ulusay
HİDROJEOLOJİ
 • Hasan Yazıcıgil
JEOTERMAL KAYNAKLAR
 • Tahir Ongür
SONDAJ UYGULAMALARI
 • Suat Oruç
ÇEVRE JEOLOJİSİ
 • Ali Yılmaz
ÇEVR JEOKİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ
 • Yüksel Orgün Tutay
AFETLER-JEOLOJİK TEHLİKELE
 • Şükrü Ersoy
KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOMİTOLOJİ
 • Gulam Muhammet Vedat Toprak
JEOLOJİK MİRAS, JEOPARKLAR VE JEOTURİZM
 • Fuat Şaroğlu
UZAKTAN ALGILAMA VE GIS
 • Can Ayday
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası