TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Alterasyon Mineralojisi, Sıvı Kapanım ve LA-ICPMS Pb İzotop Özellikleri

Bildiri Türü

Yazarlar
Yılmaz Demir ydemir78@hotmail.com
M. Burhan Sadıklar
Ibrahim Uysal
Andrea Ceriani
Nurullah Hanilçi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası