TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Anıtkabir Sarı Travertenlerinde P Dalgası Hızı Ölçümleri ile Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi

Bildiri Türü

Yazarlar
Mutluhan Akın
Aydın Ozhan
Mehmet Altınbaş
Selahattin Saraç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası