TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Jeolojik, Jeomorfolojik ve Arkeolojik Veriler Geological, Geomorphological and Archeological Evidence for the activity of Kütahya Fault Zone

Bildiri Türü

Yazarlar
Sevgi Altınok Erayık sevgialtinok85@hotmail.com Volkan Karabacak karabacak@ogu.edu.tr Erhan Altunel ealtunel@ogu.edu.tr
C. Çağlar Yalçıner
Onder Yonlü
A. Nejat Bilgen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası