TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Çevre Jeolojisi Açısından (Perspektifinden) Tıbbi Jeoloji’nin İlkeleri ve Sorunları

Bildiri Türü

Yazarlar
Ali Yılmaz ylmazali06@gmail.com
Fuat Ozyonar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası