TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
22. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2008-2010)
22. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2008-2010)

ÇALIŞMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

İÇİNDEKİLER

1- Sunuş ............................................................................................................ 8

2- TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Kuruluş Tarihçesi ......................................... 9

2.1- Kuruluş Tarihçesi.............................................................................. 9

2.1.1- Oda Kuruluş Bildirgesi.................................................................... 12

3- 21.Olağan Genel Kurul ..................................................................... 14

3.1- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 21. Dönem Genel Kurulu Kararları ..................... 14

3.2- Jeoloji Mühendisleri Odası-21.Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ............................ 27

4- 22.Dönem Çalışma Programı ....................................................................... 35

5- 22.Çalışma Döneminde Örgütlenme Çalışmaları ............................................... 59

5.1. Bölgesel Üye Toplantıları .................................................................... 59

5.2. Merkeze Bağlı İl Temsilcilikleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı ............................ 65

5.3. Merkezi Konferans .......................................................................... 65

6- 22.Dönem Danışma Kurulları ...................................................... 92

7- Örgütsel Yapımız ve İşleyiş ........................................................... 100

7.1- Üyelerimiz ............................................................. 100

7.2- Şubelerimiz .......................................................................... 101

7.3- İl ve İlçe Temsilciliklerimiz ................................................................. 106

7.4- İşyeri Temsilcilikleri .......................................................... 109

7.5-. 22. Çalışma Döneminde JEOGENÇ ........................................................... 110

8- Oda Merkezi Büro İşleyişi ................................................................ 131

8.1- Jeoloji Mühendisleri Odası Bilgi İşletim Sistemi -JMO-BİS ....................................... 131

8.2- Web Sitemiz (www.jmo.org.tr) ................................ 134

9- 22. Çalışma Döneminde Bilimsel ve Teknik Etkinlikler ....................................................... 137

9.1- Kurultay, Sempozyum ve Kongreler .......................................................... 138

9.2- Çalıştay ve Paneller ...................................................................... 163

9.3- Desteklediğimiz Diğer Etkinlikler ....................................... 178

VIII

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

10- 22. Dönem Meslek İçi Eğitim Çalışmaları ............................................... 179

11- 22. Dönem Çalışma Komisyonları ............................................... 185

12- 22. Dönem Mevzuat Çalışmaları ..................................................... 189

12.1- Oda Mevzuatı ................................................................ 189

12.1.1- Yönetmelikler ............................................................ 189

12.1.2- Yönergeler .................................................................... 191

12.1.3- Genelgeler .......................................................... 205

12.1.4- Rapor Formatları .......................................................... 222

12.2- Mesleki Mevzuat ......................................................................... 222

13-1- 22.Çalışma Döneminde Yasa, Yönetmelik vb Düzenlemelere Yönelik

Çalışmalar ve Oda Görüşleri .............................................................. 243

13-2- 22.Dönem Oda Raporları ve Görüşleri ......................................... 300

14- 22.Çalışma Döneminde Oda Yayınları ......................................... 319

14.1- Süreli Yayınlar ........................................................................ 319

14.2- Süresiz Yayınlar ................................................................ 324

14.3- Sempozyum, Kurultay vb Etkinlik Yayınlarımız ............................................................ 325

14.4- Yayın ve Malzeme Satış Listesi ....................................................... 329

15- 22.Çalışma Döneminde Kütüphane Çalışmaları .................................................. 333

16- 22.Çalışma Döneminde Sosyal Etkinlikler ........................................ 338

17- 22.Çalışma Döneminde Hukuksal Çalışmalarımız .................................................. 346

17.1- Oda Tarafından Açılan Davalar ve Sonuçları ................................................................ 346

17.2- Odamız Aleyhine Açılan Davalar ve Sonuçları ............................................................. 355

17.3- Odamızın Diğer Meslek Odaları ve Kitle Örgütleri İle

Ortak Olarak Kamu Yararı Açısından Açtığı Davalar ve Sonuçları ............................... 357

18- 22.Çalışma Döneminde Basın Açıklamaları ...................................................... 365

19- TMMOB/Odaları, Sendikalar Ve Diğer Demokratik Kitle Örgütleriyle İlişkiler,

Eylem ve Etkinlikler ...................................................................................... 445

IX

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

20- Bilimsel Teknik Kurul Raporu ............................................................ 448

21- Denetleme Kurulu Raporu ................................................................................ 462

22- Onur Kurulu Raporu .................................................................... 464

23- SMM Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilen İdari Yaptırımlar ............................... 465

24- Genel Merkez Hizmet Binası İnşaatı ................................................ 466

25- 22.Çalışma Dönemi Mali Raporu ................................................... 469

26- 22. Olağan Genel Kurul Sürecimiz ....................................................... 495

26.1-Seçim Tarihleri ............................................................................................ 496

26.2-Genel Kurullar Sonrası Seçilen 21. Dönem Şube

Yönetim Kurullarımızın Görev Dağılımı .................................................................. 497

26.3- 20. Olağan Genel Kurul Delegeleri ................................................................. 499

27- 22.Çalışma Dönemi Oda Yönetim Kurulu Güncesi ................................................. 518

Okunma Sayısı: 6223
Dosyalar
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası