TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoetik Kurulu
Üyeler
Üye Sicil No 2180

Dündar Çağlan

İşyerindeki Görevi
Jeoloji Mühendisi
e-Posta:
dundarcaglan@gmail.com
Üye Sicil No 3814

Yüksel Orgün Tutay

İşyeri Adı
Istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bolümü
İşyerindeki Birimi
Jeoloji Mühendisliği Bolümü
İşyerindeki Görevi
Oğretim Üyesi(Prof. Dr.)
İşyeri İlçe - İl
Şişli - Istanbul
İşyeri Telefonu
+90 ()
e-Posta:
orguny@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası