TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
60. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
Mta Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi-Ankara 16.04.2007 - 22.04.2007
Genel Bilgiler

Türkiye Jeoloji Kurumu tarafından 1947 yılında başlatılan ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının her yıl geleneksel olarak yürüttüğü jeoloji kurultayları, 60 yıllık bir periyoda başarı ile ulaşmış bulunmaktadır. Bu toplantıların ülke yerbilimine önemli katkısı yanında üniversite,kamu ve özel sektörü geniş bir platformda bir araya getiren , yerbilimcileri buluşturan fonksiyonal görevi de her zaman takdirle karşılanmıştır. Ayrıca, genç meslektaşların içinde bulundukları meslek ortamını tanımaları, bilgi ve deneyim kazanmalarında önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Bu yıl 16-22 Nisan 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurultayın 60. yılının yanında, UNESCO tarafından 2007-2009 Dünya Gezegen Yılı “ Internatıonal Year of Planet Earth” ilan edilmesi, ayrı bir anlam kazandırmakta ve onu özel kılmaktadır. Bu nedenle kurultay bu yıl ilk kez uluslararası katılımlı gerçekleştirilecektir . Bu süreç aynı zamanda 2016 yılı Dünya Jeoloji Kongresine aday ülkeler arasına Türkiye'nin girebilmesi için bir fırsat ve ön hazırlık oluşturacaktır. Öngörülen program çerçevesinde jeolojinin çeşitli dallarında konularında uzmanlaşmış yabancı yerbilimciler konuşmacı olarak ülkemize davet edilerek bu kişilerin de katılacağı teknik geziler düzenlenecektir.

60. Kurultay’da bu yıl, jeolojinin temel unsurları yanında günümüz koşullarına uyumlu olarak oluşturulan konu başlıkları, oturum yürütücüler tarafından yönlendirilecektir. Bunun yanında, Türkiye jeolojisine çok önemli katkılar sağlayan ve bugün aramızda bulunmayan meslektaşlarımızın anılarını yaşatmak ve onları genç kuşaklara tanıtmak için adlarına özel oturumlar düzenlenecektir.

Son yıllarda büyük bir bölümü yer hareketlerine bağlı olarak gelişen doğal afetlerin getirdiği maddi ve manevi zararların yanında, toplumun doğa olaylarını öğrenme arzusu, gelişen çevre bilinci ile birlikte, giderek artmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi 2007-2009 Dünya Gezegen Yılı kapsamında UNESCO tarafından zemin suyu,iklim, yer ve sağlık, yer içi ve enerji kaynakları gibi jeolojiyi yakından ilgilendiren konuların araştırılması için ayrılan 20 milyon dolarlık bütçe de, bu konulara verilen önemi göstermektedir. Temel yer bilimlerinin özgün konuları ile birlikte bu güncel gelişmelerin de 60. Türkiye Jeoloji Kurultayında sizin aktif katılımlarınızla geniş bir platformda tartışılacağı ve geliştirileceği inancı içerisindeyiz.

Türkiye yerbilimlerini hak ettiği zirveye taşıyabilmek ve 60. yıl coşkusunu birlikte yaşayabilmek için Düzenleme Kurulu olarak katılımlarınızı içtenlikle bekliyoruz.

Saygılarımla

Baki VAROL
60.Türkiye Jeoloji Kurultayı Başkanı

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:
kurultay@jmo.org.tr
Tümü

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı

15.04.2024 - 19.04.2024

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi

10.04.2023 - 14.04.2023

74.türkiye Jeoloji Kurultayı

11.04.2022 - 15.04.2022

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)

24.05.2021 - 28.05.2021

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

28.01.2019 - 01.02.2019

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

23.04.2018 - 27.04.2018

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

10.04.2017 - 14.04.2017

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

11.04.2016 - 15.04.2016

68.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

06.04.2015 - 10.04.2015

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

14.04.2014 - 18.04.2014

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

01.04.2013 - 05.04.2013

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

02.04.2012 - 06.04.2012

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.04.2011 - 29.04.2011

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

05.04.2010 - 09.04.2010

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

13.04.2009 - 17.04.2009

61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ

24.03.2008 - 28.03.2008

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

16.04.2007 - 22.04.2007

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

20.03.2006 - 24.03.2006

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

11.04.2005 - 15.04.2005

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

08.03.2004 - 12.03.2004

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

14.04.2003 - 20.04.2003

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

11.03.2002 - 15.03.2002

54. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

07.03.2001 - 11.03.2001

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.2000 - 25.02.2000

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.05.1999 - 12.05.1999

51. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

16.02.1998 - 20.02.1998

50. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ SALONLARI

17.02.1997 - 19.02.1997

49. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

12.02.1996 - 16.02.1996

48. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1995 - 24.02.1995

47. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1994 - 25.02.1994

46. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1993 - 19.02.1993

45. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

24.02.1992 - 28.02.1992

44. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

04.02.1991 - 08.02.1991

43. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

03.04.1989 - 07.04.1989

42. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1988 - 19.02.1988

41.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

16.02.1987 - 20.02.1987

40.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.02.1986 - 14.02.1986

39.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi

18.02.1985 - 22.02.1985

38.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

20.02.1984 - 24.02.1984

37.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1983 - 25.02.1983

36.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

22.02.1982 - 26.02.1982

35.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

09.03.1981 - 13.03.1981

34.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TPAO Konferans Salonları

03.03.1980 - 07.03.1980

33.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

05.03.1979 - 09.03.1979

32.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1978 - 24.02.1978

31.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

21.02.1977 - 25.02.1977

30.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

23.02.1976 - 27.02.1976

28.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

26.02.1974 - 02.03.1974

27.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

20.02.1973 - 24.02.1973

26.türkiye Jeoloji Kurultayı

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU

22.02.1972 - 25.02.1972

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası