TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
76. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
15.04.2024 - 19.04.2024
Genel Bilgiler

76. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI TASLAK BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN 

Değerli Katılımcılar,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası “Türkiye Jeoloji Bülteni” https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb  ve “Jeoloji Mühendisliği Dergisi” https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd Editörleri olarak, 76. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda sunduğunuz özgün bildiri özlerinizden,  dergilerimizin amaç ve kapsamlarına uygun olanları, tam metin araştırma makalesi olarak belirtilen etik ilkeler ve yayın politikalarımız kapsamında,  yayınlamaya davet ediyoruz.  

Saygılarımızla,

Erdinç YİĞİTBAŞ                                      Tolga ÇAN
Türkiye Jeoloji Bülteni Editörü                Jeoloji Mühendisliği Dergisi EditörüYerbilimleri alanında, 1947 yılından beri Türkiye’de düzenlenen en köklü ve saygın bilimsel organizasyon olan, Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın yetmiş altıncısı, “Afet Dirençli Kentler” ana teması ile 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Afetler, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı, doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylar olup önemli fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getirerek normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurmakta veya kesintiye uğratmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından afetlere karşı dirençli kentler, “Her türlü tehlike/tehdit karşısında, etkilenme olasılığına sahip yerleşimlerin, toplumların ve tüm sistemlerin; kendilerini koruma, sistemin işleyişini güvence altına alma, kısa sürede yeniden yapılanma ve değişime uyum sağlama için gerekli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakları etkin kullanım becerisi” şeklinde açıklanmaktadır. Dirençli kent ise temel işlevlerini, yapılarını ve kimliğini korurken, sürekli değişim karşısında uyum sağlayıp gelişmeyi sürdüren, herhangi bir ani olumsuz/istenmeyen olayın üstesinden gelmeye hazır bir kent olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda “Kentsel Dirençlilik”, tehlike ve riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, zarar görebilirliği azaltmayı, dayanıklılığı, uyum kapasitesini ve acil durum hazırlığını arttırmayı gerektirir. Görüldüğü üzere kentsel dirençlilik, yalnızca yapısal dayanıklılık ve hasar almamayı değil, aynı zamanda yerleşimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve iklim değişikliği gibi küresel olaylar karşısında uyum sağlanması yönünde tedbirler alınmasını da içermektedir.

Deprem, heyelan, taşkın, kuraklık, yangın gibi doğa olayları veya doğal olası tehlikeler sonucu meydana gelen afetler, maalesef ülkemizde ve Dünya’da son yıllarda artarak önemli çevresel, sosyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından afet yönetimi, risk değerlendirme ve afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürekli olarak geliştirilmektedir. Buna rağmen, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine de bağlı olarak, mevcut uygulamalar eşit şekilde paylaşılamamakta ve afet zararları istenilen düzeyde azaltılamamaktadır. Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bunun çok somut örnekleridir. Günümüzde Dünya nüfusunun %55’i kentlerde yaşamakta olup bu oran ülkemizde 2022 yılı sonu itibariyle %72.8’dir. Hızlı kentleşmeye paralel olarak ekonomik, sosyal, çevresel ve yapısal ihtiyaçların yeterli düzeyde sağlanamaması nedeniyle, kentlerimiz doğal olası tehlikelere karşı direnç gösterememekte ve oluşan afetler nedeniyle önemli kayıplar meydana gelmektedir.

76. Türkiye Jeoloji Kurultayımızda, afet risklerini anlamak, afet risk yönetimini güçlendirmek, kentsel dirençliliğin sağlanması için afet risk azaltma çalışmalarına yatırım yapmak, etkili müdahale için afet hazırlık çalışmalarını geliştirip iyileştirme, zararları azaltma, rehabilitasyon ve yeniden inşa safhalarında uygun yer seçimi gibi konuların önemini topluma ve karar vericilere doğru ve etkili olarak aktarılmasını sağlamak önde gelen amaçlarımızdandır.

76. Kurultayımızın yerbilimleri camiasına yakışır ve başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi, siz değerli meslektaşlarımızın katılım ve katkıları ile mümkün olacaktır. Ayrıca, yerbilimci dostlarımızın Kurultay içinde özel oturum, sergi, panel, teknik gezi ya da sosyal etkinlik düzenlemeye ilişkin desteklerinden de mutluluk duyacağımızı şimdiden belirtmek isteriz.

Düzenleme Kurulu


Tümü

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı

15.04.2024 - 19.04.2024

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi

10.04.2023 - 14.04.2023

74.türkiye Jeoloji Kurultayı

11.04.2022 - 15.04.2022

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)

24.05.2021 - 28.05.2021

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

28.01.2019 - 01.02.2019

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

23.04.2018 - 27.04.2018

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

10.04.2017 - 14.04.2017

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

11.04.2016 - 15.04.2016

68.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

06.04.2015 - 10.04.2015

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

14.04.2014 - 18.04.2014

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

01.04.2013 - 05.04.2013

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

02.04.2012 - 06.04.2012

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.04.2011 - 29.04.2011

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

05.04.2010 - 09.04.2010

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

13.04.2009 - 17.04.2009

61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ

24.03.2008 - 28.03.2008

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

16.04.2007 - 22.04.2007

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

20.03.2006 - 24.03.2006

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

11.04.2005 - 15.04.2005

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

08.03.2004 - 12.03.2004

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

14.04.2003 - 20.04.2003

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

11.03.2002 - 15.03.2002

54. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

07.03.2001 - 11.03.2001

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.2000 - 25.02.2000

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.05.1999 - 12.05.1999

51. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

16.02.1998 - 20.02.1998

50. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ SALONLARI

17.02.1997 - 19.02.1997

49. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

12.02.1996 - 16.02.1996

48. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1995 - 24.02.1995

47. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1994 - 25.02.1994

46. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1993 - 19.02.1993

45. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

24.02.1992 - 28.02.1992

44. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

04.02.1991 - 08.02.1991

43. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

03.04.1989 - 07.04.1989

42. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1988 - 19.02.1988

41.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

16.02.1987 - 20.02.1987

40.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.02.1986 - 14.02.1986

39.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi

18.02.1985 - 22.02.1985

38.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

20.02.1984 - 24.02.1984

37.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1983 - 25.02.1983

36.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

22.02.1982 - 26.02.1982

35.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

09.03.1981 - 13.03.1981

34.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TPAO Konferans Salonları

03.03.1980 - 07.03.1980

33.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

05.03.1979 - 09.03.1979

32.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1978 - 24.02.1978

31.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

21.02.1977 - 25.02.1977

30.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

23.02.1976 - 27.02.1976

28.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

26.02.1974 - 02.03.1974

27.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

20.02.1973 - 24.02.1973

26.türkiye Jeoloji Kurultayı

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU

22.02.1972 - 25.02.1972

Logo
Etkinlik Takvimi
Pts Sl Çrş Prş Cum Cts Paz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası