TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
26. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

 1. SUNUŞ......................................................................................................................... 1
 2. 25. OLAĞAN GENEL KURUL.................................................................................. 11

2.1 25. DÖNEM GENEL KURULU....................................................................................12

2.2. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 25. OLAĞAN GENEL KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ...........................................................................................................19

 1. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 26. DÖNEM

ÇALIŞMA PROGRAMI................................................................................................ 23

3.2. ÖRGÜT, ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI TEMEL İLKE VE YAKLAŞIMLAR .25

3.2. MESLEK VE MESLEK ALANLARI............................................................................37

3.3 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE PLANLANAN BİLİMSEL ETKİNLİKLER...40

3.4 EKONOMİK SOSYAL SİYASAL ALAN......................................................................45

 1. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI.................................. 49

4.1 DANIŞMA KURULLARI...............................................................................................52

4.2 ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTILARI......................................................................54

4.3 YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN

MESLEKTAŞLARIMIZLA TOPLANTILAR.....................................................................57

4.4 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİ....................................................................59

4.5 KURUMSAL ZİYARETLER..........................................................................................66

 1. ÖRGÜTSEL YAPIMIZ VE İŞLEYİŞ.......................................................................... 73

5.1 ÜYELERİMİZ..................................................................................................................73

5.2 ŞUBELERİMİZ................................................................................................................75

5.3 İL-İLÇE TEMSİLCİLİKLERİMİZ.................................................................................80

 1. 4. ANKARA İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ.....................................................................82

5.5. JEOGENÇ ÖRGÜTLÜLÜĞÜ....................................................................................83

 1. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ.............................................................................. 89

6.1. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ İŞLETİM SİSTEMİ (JMO-BİS)......99

6.2- WEB SİTEMİZ (www.jmo.org.tr)..............................................................................100

 1. 26. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİMSEL TEKNİK

ETKİNLİKLER............................................................................................................ 103

7.1.1 KURULTAYLAR........................................................................................................105

7.1.2 SEMPOZYUMLAR....................................................................................................114

7.1.3 ÇALIŞTAYLAR...........................................................................................................123

7.1.4 KONFERANSLAR.....................................................................................................131

7.1.5 KONGRELER.............................................................................................................136

7.1.6 ETKİNLİK TABLOSU...............................................................................................142

 1. MESLEK İÇİ EĞİTİMLER...................................................................................... 153
 2. ÇALIŞMA KOMİSYONLARI.................................................................................. 173

9.1 KOMİSYONLAR...........................................................................................................173

9.2 ÇALIŞMA GRUPLARI.................................................................................................175

9.3 KOMİSYON ÇALIŞMA RAPORLARI.......................................................................178

9.4 ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI........................................................................200

9.5 EMEKLİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARINDAN HABERLER...............................207

9.6 SOSYAL ETKİNLİKLER..............................................................................................214

 1. 26. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YASA, YÖNETMELİK VB DÜZENLEMELERE

YÖNELİK ÇALIŞMALAR, ODA GÖRÜŞLERİ VE RAPORLAR.............................. 221

 1. 1. YASAL MEVZUATA İLİŞKİN GÖRÜŞLER..........................................................221
 2. 2. DEPREM BİLGİ NOTLARI....................................................................................224
 3. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI............. 227

11.1 SÜRELİ YAYINLAR....................................................................................................228

11.2 SÜRESİZ YAYINLAR.................................................................................................231

11.2 YAYINCILIK FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN GELİŞME VE HABERLER.......233

 1. 26. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ....................... 235
 2. BASIN AÇIKLAMALARIMIZ.............................................................................. 251
 3. TMMOB/ODALAR, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE

ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER...................................... 267

 1. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL 26.

DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU.................................................................................... 273

 1. 26. DÖNEM ODA DENETLEME KURULU RAPORU........................................ 287
 2. 26. DÖNEM ODA ONUR KURULU RAPORU.................................................... 289
 3. 26. DÖNEM MALİ RAPOR.................................................................................. 291

19.2. 26. DÖNEM İKTİSADİ İŞLETME MALİ RAPOR...............................................331

 1. 3. 27. ÇALIŞMA DÖNEMİ (2018-2019 YILLARI) TAHMİNİ BÜTÇESİ............336
 2. 4. 27. ÇALIŞMA DÖNEMİ (2018-2019 YILLARI) İKTİSADİ İŞLETME TAHMİNİ

BÜTÇESİ...............................................................................................................................339

 1. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ.............................................................................341

ADANA ŞUBE.....................................................................................................................341

ANTALYA ŞUBE.................................................................................................................357

DENİZLİ ŞUBE....................................................................................................................383

DİYARBAKIR ŞUBE...........................................................................................................393

ESKİŞEHİR ŞUBE...............................................................................................................397

GÜNEY MARMARA ŞUBE..............................................................................................413

İSTANBUL ŞUBE................................................................................................................425

İZMİR ŞUBE........................................................................................................................439

KONYA ŞUBE......................................................................................................................453

SAMSUN ŞUBE...................................................................................................................471

SİVAS ŞUBE.........................................................................................................................479

TRABZON ŞUBE................................................................................................................483

 1. 26. OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİMİZ........................................................ 491

21-1.TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 26. OLAĞAN GENEL KURUL

DUYURUSU........................................................................................................................491

21-4. GENEL KURULLAR SONRASI SEÇİLEN ŞUBE YÖNETİM KURULLARI VE

GÖREV DAĞILIMLARI....................................................................................................494

Okunma Sayısı: 85
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası