TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
60. Türkiye Jeoloji Kurultayı

 

Adem ULUŞAHİN

Haşim AĞRILI

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Düzenleme Kurulu Sekreterliği

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Bayındır sok. 7/7

06410 Yenişehir/ANKARA

 

JMO tel : (0312) 434 36 01

İş tel : (0312) 2873430- 1246/1354

Faks: ( 0312) 434 23 88

 

e.mail: kurultay@jmo.org.tr

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası