TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
60. Türkiye Jeoloji Kurultayı
GÜNCEL TEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Gürol Seyitoğlu
HİDROJEOLOJİ
 • Hasan Yazıcıgil
MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA
 • Osman Parlak
MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA
 • Ahmet Sağıroğlu
SEDİMENTOLOJİ VE KIYI-DENİZ JEOLOJİSİ
 • Ismail Omer Yılmaz
SEDİMENTOLOJİ VE KIYI-DENİZ JEOLOJİSİ
 • Mustafa Ergin
STRATİGRAFİ VE PALEONTOLOJİ
 • Sevinç Altıner
STRATİGRAFİ VE PALEONTOLOJİ
 • Ercüment Sirel
MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ
 • Mehmet Cemal Goncüoğlu
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • Cahit Helvacı
ÇEVRE JEOLOJİSİ
 • Muharrem Satır
DOĞAL AFETLER
 • Okan Tüysüz
JEOTEKNİK
 • Reşat Ulusay
YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK
 • Erdin Bozkurt
YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK
 • Erdinç Yiğitbaş
JEOTERMAL
 • Tahir Ongür
SONDAJ UYGULAMALARI
 • Aytekin Zihni
SONDAJ UYGULAMALARI
 • Suat Oruç
PETROL JEOLOJİSİ
 • Muzaffer Siyako
ENERJİ HAMMADDELERİ
 • Berk Besbelli
ENERJİ HAMMADDELERİ
 • Ertem Tuncalı
UZAKTAN ALGILAMA VE GIS
 • Can Ayday
TIBBİ JEOLOJİ
 • Nilgün Türkan Güleç
JEO-ARKEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS
 • Nizamettin Kazancı
MAĞMATİZMA
 • Abidin Temel
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası