TMMOB Odalar 14 Ekim 2019, Pazartesi

Çalıştaya katılım tüm yerbilimcilere, konuyla ilgili bilim dallarına ve bölge halkına açık olup, ücretsizdir.Çalıştayda yapılacak sunumlar ağırlıklı olarak davetli konuşmacılar tarafından yapılacak olup,sınırlı sayıda bildiri kabul edilecektir.


15 Eylül 2009: Bildiri sunmak isteyenlerin, bildiri metinlerini Türkçe olarak (İngilizce özetiyle birlikte) e-posta ile Çalıştay Sekreterliği‘ ne göndermeleri için son tarihtir.

25 Eylül 2009: Tüm katılımcıların Web sayfası üzerindeki katılım formlarını son doldurma tarihidir.

30 Eylül 2009: Bildiri özlerinin değerlendirilip, sonuçların yazarlara iletilme tarihidir.