TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

1. TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAY PROGRAMI

1. GÜN

30 EKİM 2009 CUMA

09:00 - 9:30

AÇILIŞ VE KAYIT

Başkan: Prof.Dr.Yüksel ÖRGÜN

II. Başkan: Doç.Dr.M.Gürhan YALÇIN Sekreter: Cemile ERARSLAN

09:30 - 10:30

1. AÇILIŞ KONUŞMALARI

10:30 - 12:00

2. AÇILIŞ KONFERANSI Prof. Dr. Ali DEMİRSOY: "Jeolojik Faktörlerin Canlılar Üzerine Etkisi ve Türkiye‘nin Durumuna Bu Açıdan Genel Bir Bakış"

12:00 - 13:15

ÖĞLEN ARASI

ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU

Başkan: Prof.Dr.Muazzez Çelik KARAKAYA      

II. Başkan: Doç.Dr. Irfan YOLCUBAL Sekreter: Feridun KARAKAYA

13:15 - 13:45

3. KONUŞMA: Prof. Dr. Kadir DİRİK: "Kapadokya Bölgesi‘nin Jeolojisi, Jeomorfolojisi ve Bunların Bölgedeki Medeniyetler Üzerindeki Etkisi"

13:45 - 14:15

4.KONUŞMA: Doç.Dr.Faruk AYDIN: "Kapadokya Volkanik Kompleksinin Gelişimi ve Volkanizmanın Bölge Üzerindeki Etkileri"

14:15 - 14:45

5. KONUŞMA: Doç.Dr.İbrahim NARİN: "Analize Yaklaşım ve Karasu, Sarmısaklı Çayı Kızılırmak Nehrindeki Pb, Cu, Ni, Co ve Cd Kirliliğinin Araştırılması"

ARA (15 dk.)

Başkan: Prof.Dr.Mustafa SOYLAK                            

II. Başkan:  Prof.Dr.Fikret İŞLER Sekreter: Özkan ÖZTÜRK

15:00 - 15:30

6. KONUŞMA: Prof. Dr. Muazzez Çelik KARAKAYA ve Necati Karakaya: "Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Termal Çamurların Uygunluğunu Belirleyen Parametreler"

15:30 - 16:00

7. KONUŞMA: Doç.Dr. Irfan YOLCUBAL: "Arsenikle Kirlenmiş Yeraltısularının Temizlenmesinde Kullanılan Arıtma Teknolojileri"

16:00 - 16:30

8. KONUŞMA: Bülent ÜZELTÜRK: "Nevşehir İli Belediyeleri, İçme Suyunda Arsenik Sorunu"

ARA (15 dk.)

Başkan: Prof.Dr.Taner ÜNLÜ                              

II. Başkan:  Yrd. Doç. Dr. Fetullah ARIK Sekreter: Günseli ŞİMŞEK

16:45 - 17:15

9. KONUŞMA: Prof.Dr. Ali Osman KARABABA "Madencilik, maden işletmeciliği ve sağlık etkileri"

17:15 - 17:40

10. KONUŞMA: Yrd.Doç.Dr. Nurgül Çelik BALCI: "Metallerin Çözünmesini ve Taşınmasını etkileyen biyojeokimyasal prosesler. Örnek bir çalışma: İTÜ Maslak Göletininin biyojeokimyasal özellikleri"

17:40 - 18:05

11. KONUŞMA: Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman LERMİ: "Gümüşköy-Maden (Ulukışla-Niğde) Bölgesindeki Toprak, Su ve Bitkilerde Maden Atıklarından Kaynaklanan Ağır Metal Kirlilik Düzeyleri"

18:05 - 18:30

12. KONUŞMA: Yrd.Doç.Dr.Fetullah ARIK, Tahsin YALDIZ, M.Tahir NALBANTÇILAR ve Şükrü ARSLAN: "Köprüören, Çobanköy ve Köreken (Kütahya) Arasındaki Bölgede Metalik Maden Yataklarına Bağlı Ağır Metal Kirliliği"

20:00 - 23:00

AÇILIŞ YEMEĞİ

KARAKUŞ RESTAURANT

  

2. GÜN

31 EKİM 2009 CUMARTESİ

SABAH OTURUMU

Başkan: Prof.Dr. Ali Osman KARABABA        

II. Başkan: Y.Doç.Dr.Çoşkun BAKAR Sekreter: Önder AKAR

09:00 - 09:30

13. KONUŞMA: Yrd.Doç.Dr. Orhan GÜNDÜZ "Kütahya-Simav Ovasında Arsenik Sorunu: Mevcut Durum ve Yeni Araştırmalar"

09:30 - 10:00

14. KONUŞMA: Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ (Marmara Üni. Eczacılık Fak.): "Arsenik Maruziyetinde Risk Değerlendirmesi"

10:00 - 10:30

15. KONUŞMA: Yrd.Doç.Dr.Ali GÜREL: "Orta Anadolu Volkanik Bölgesinde yer alan (CAVP) Ürgüp ve Çevresi Paleotopraklarında Mineral İçeriğine Bağlı Kanser Riski"

ARA (15 dk.)

Başkan: Prof.Dr. Mehmet ŞENER

II. Başkan: Yrd.Doç.Dr. Orhan GÜNDÜZ Sekreter: Nazlı TEMTEK

10:45 - 11:15

16. KONUŞMA : Yrd.Doç.Dr.Çoşkun BAKAR ve Yrd.Doç.Dr.Alper BABA:"Metaller ve İnsan Sağlığı: Yirminci yüzyıldan bugüne ve geleceğe miras kalan çevre sağlığı sorunu"

11:15 - 11:45

17. KONUŞMA: Dr. Ümit DEMİREL: "Flor Elementinin Canlılar Üzerine Etkisi ve İç Anadolu Bölgesinde Florosis Gerçeği"

11:45 - 12:15

18. KONUŞMA: Prof. Dr. Selahattin KADİR: "Kil minerallerinin dağılımı ve kanser üzerindeki etkileri"

12:15 - 13:30

ÖĞLEN ARASI

ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU

Başkan: Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ                                   

II. Başkan: Dr Ümit Demirel    Sekreter: Sermin ÇAM

13:30 - 14:00

19. KONUŞMA: Prof.Dr.Mehmet ŞENER: "Toprak Yeme Hastalığı (Jeofaji) ve Jeoloji : İç Anadoludan Örnekler"

14:00 - 14:30

20. KONUŞMA: Doç. Dr. M. Gürhan YALÇIN: "Kapadokya Bölgesinde Karbondioksitin Salınım Problemleri ve Gerekli Tedbirler"

14:30 - 15:00

21. KONUŞMA: Yrd. Doç. Dr. Rıfat BATTALOĞLU: "Niğde İlinden Toplanan Pekmez Toprağı Örneklerinde Pestisit Kalıntıları ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH)  Aranması"

ARA (30 dk.)

15:30-17:00  PANEL

"Jeolojik Unsurlara Bağlı Sağlık Sorunları ve Kapadokya Örneği"

Başkan: Prof.Dr.Yüksel ÖRGÜN

Panelistler

  

Ender BATUKAN: KASKİ Genel Müdürü

Ali Fuat EKER:  DSİ 12. Bölge Müdürü

Sedat SÜER: Çökek Köyü Muhtarı

Prof.Dr.Mehmet ŞENER, JMO

Prof.Dr. Murat TUNCEL Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Daire Bşk.

Hasan ÜNVER: Nevşehir Belediye Başkanı

Nurullah YEKEN: ASKİ Genel Müdürlüğü Danışmanı

Fahri YILDIZ: Ürgüp Belediye Başkanı

Dr.Hasan YILMAZ: Nevşehir İl sağlık Müdürü

Not: Soy isim baş harflerine göre sıralama yapılmıştır.

20:00 - 24:00 AKŞAM YEMEĞİ

(MUSTAFA PAŞA BELEDİYESİ YÖRESEL YEMEKLERİ)

3. GÜN

01 KASIM 2009 PAZAR

TEKNİK VE KÜLTÜREL GEZİ

Başkan: Prof Dr.Kadir DİRİK

Sekreter: Hilal YILMAZ

9:00 - 12:00

1. ve 2. Durak: Karacaören ve Karain (Eriyonit)

3. Durak: Sarıhıdır (Eriyonit, arsenik, flor)

4. Durak: Avanos

5. Durak: Tuzköy (Eriyonit)

12:00 - 13:00

ÖĞLEN ARASI

13:00 - 17:00

6. Durak: Uçhisar (panoramik manzara)

7. Durak: Zelve

8. Durak: Paşabağları (peri bacaları) Ürgüp.

KAPANIŞ KONUŞMASI                         

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası